Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Johannes 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21   

t Evengelie volgens Johannes 21


01Loater luit Jezus zok nog n moal aan zien leerlingen zain, bie t Tiberiasmeer. Dat ging zo in zien waark. 02Bie nkander wazzen Simon Petrus, Tomas ("twijling"), Natanaël oet Kana in Galilea, Zebedeüs zien jonges en nog twij aander leerlingen van Jezus. 03"k Goa visken," zegt Simon Petrus. "Wie goan mit die," zeggen aandern tegen hom. Ze gingen dus op pad en klommen in boot. Mor dij naacht vongen ze niks. 04t Was al zowat dag dou Jezus inains aan kaant van t meer ston, mor leerlingen haren nait deur dat Jezus t was. 05Jezus ropt: "Hou is t, jonges? Ie hebben zeker nog nait wat veur bie t eten?" "Nee," zeden ze weerom. 06"Gooi joen netten den ais over rechterkaant oet, den vang ie vervaast wat!" Dat deden ze; dou wazzen ze nait maans genog meer om t net in te hoalen, zoveul vis zat ter in. 07Leerling doar Jezus veul mit op haar, zegt tegen Petrus: "t Is meneer!" Dou Simon Petrus dat heurde, knupte hai zien klaaier op, want dij hongen lös, en sprong in t wotter. 08Mor aander leerlingen kwammen mit t schip, net vol vis op sleep. Zai wazzen stoef bie kaant, n lutje twijhonderd èl. 09As ze aan laand goan binnen, zain ze doar n holtskoolvuur op grond mit vis der op en stoet. 10 "Hoal wat vis dij je net vongen hebben," zegt Jezus tegen heur. 11 Dou ging Simon Petrus weer aan boord en sleepte t net aan waal. t Zat vol dikke vizzen, honderddrijenfiefteg; mor t net scheurde alderdeegs nait! 12 "Kom, broodeten!" zegt Jezus den tegen heur. Gainain van leerlingen duurde hom vroagen: "Wèl bin ie den?" Ze wozzen ja wel dat meneer t was. 13 Den pakt Jezus t stoet en geft heur dat; mit vis dut e t krekt zo. 14 Dit was al daarde moal dat Jezus zok aan leerlingen zain luit, noadat God hom t levent weer geven haar. 15 As t eten doan is, zegt Jezus tegen Simon Petrus: "Simon, zeun van Johannes, holdst meer van mie as zai doun?" "Joa zeker, meneer," zegt e. "Ie waiten dat k slim wies mit joe bin." "Waaid den mien lammer,"zegt Jezus. 16 Vannijs zegt e tegen hom: "Simon, zeun van Johannes, holdst van mie?" "Joa meneer, ie waiten dat k wies mit joe bin." "Waaid den mien schoapen." 17 Veur daarde moal vragt Jezus hom: "Simon, zeun van Johannes, holdst van mie?" Dou wer Petrus sneu, omreden Jezus haar hom dat nou al veur daarde moal vroagd. En hai zegt: "Meneer, ie waiten ja ales, den begriep ie ook ja wel dat k veul van joe hol!" "Zörg den veur mien schoapen. 18 Dou der denk om, doust jonger wast, trokst die zulm aan en konst dien aigen gaang goan. Mor ast old worden bist, zelst dien handen oetsteken mouten en n aander zel die aantrekken; ze zellen die brengen woarstoe laifst nait wezen wilst." 19 Woar of e mit zeggen wol, hou of Petrus deur zien menaaier van oet tied kommen God eren zol. As e dat zegd het, zegt e tegen hom: "Blief nou mor bie mie." 20 Petrus draaide zok om en zugt leerling woar Jezus veul mit op haar ook mitkommen, zulfde dij indertied bie etens achterover tegen Jezus bòrst aanleund haar en vroagd haar: "Wèl zel joe den verroaden?" 21 Den zegt Petrus tegen Jezus: "En wat wordt ter den van hom, meneer?" 22 "Stel ik wil dat e in levent blift tot ik kom, wat gaait die dat aan? Blief doe nou mor bie mie." 23 Zo kwam t proatje in wereld onder christenmensken: "Dij leerling gaait nait dood." Mor Jezus haar nait tegen hom zegd: "Hai gaait nait dood," mor: "Stel dat ik wil dat e in leven blift tot ik kom, wat gaait die dat den aan?" 24 Aigenste leerling dij der as getuge bie west het, het t ook opschreven en wie waiten dat je der van op aan kinnen. 25 Jezus het nog veul meer doan; as dat apmoal in ain waark opnomen wer, was volgens mie, op haile wereld gain stee genog veur aal dij papyrusrollen dij den volschreven worden mozzen.