Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Johannes 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21   

t Evengelie volgens Johannes 15


01"Echte wiendroefbos, dat bin ik, en mien Voader is wienboer. 02As ain van mien raanken gain vrucht dragt, snidt e dij vot; raanken dij aal vrucht zetten, snuit e sekuur bie om ze aan te pittjen nog betere vruchten te droagen. 03Ie binnen al biesnuid deur ales wat k joe zegd heb. 04Hol mie stief vaast en ik hol joe vaast. Want bloots as ie mit mie verbonden blieven, kin ie vrucht droagen. Wiendroefraank kin ja allain den mor vrucht droagen as ze aan wiendroefbos vastzitten blift, nait apaart van hom! 05Wiendroefbos, dat bin ik en ie binnen mien raanken. Ain dij mit mie verbonden blift en ik mit hom, brengt veul vrucht op; mor lös van mie brengt e niks op. 06Wèl mie nait vastholdt, wordt votsmeten net as n wiendroefraank dij ofsneden is. Dij verdreugt, en mit net zoksen worden ze bie nkander haarkt, in t vuur smeten en opbraand. 07As ie mie aal vastholden en as ie doun wat of ik joe veurholden heb, den kin ie vroagen wat of ie willen, en ie zellen t kriegen. 08Mien Voader zel der vervaast eer ofhoalen as ie veul vruchten droagen; doar kin ie mit zain loaten dat ie leerlingen van mie binnen. 09Ik mag joe geern lieden, net as mien Voader mie geern lieden mag. Zo mout wie veul van nkander holden blieven. 10 As ie doun blieven wat ik joe opdroag, blief k wies mit joe. Net zo as ik dou wat mien Voader mie opdragt en hai dus wies mit mie blift. 11 Mit aal wat k joe zegd heb, wil ik mien bliedschop op joe overbrengen; den zel joen bliedschop kompleet wezen. 12 Mien bestel aan joe is: ie mouten veuraal wies mitnkander wezen, net zo as ik aaid wies mit joe west heb. 13 Joen levent veur joen vrunden over hebben, groder kin joen laifde ja nait wezen. 14 Mien vrunden, dat bin ie, as ie doun wat of ik joe zeg. 15 Doarom nuim k joe nait laanger 'knechten'; n knecht wait ja nait wat zien boas aiglieks ommaans het. Nee, nou nuim k joe 'mien vrunden': aal wat k van mien Voader vernomen heb, heb k joe ja deurgeven. 16 Ie hebben mie ja nait oetkozen, nee, ik joe! En k heb joe op pad stuurd om vrucht te droagen, blievende vrucht. Mien Voader zel joe geven wat ie doarveur neudeg binnen. Mor den mout ie t hom aal in mien noam vroagen! 17 Dat is mien bestel aan joe: blief mit mekoar in ain joar! 18 Mensken zellen vervaast t graauw op joe in hebben. Mor ie mouten mor zo denken: op mie haren ze al veul eerder t graauw in. 19 As ie bie dij mensken heurd haren, den zollen ze alderdeegs wies mit joe wezen; ie wazzen ja ain van heur! Mor dij mensken hebben nou net n ofkeer van joe, omreden ik heb joe bie heur vothoald. Aiglieks heur ie der nait meer bie. 20 Denk nog ais aan wat ik joe krekt nog zegd heb: n knecht staait nait boven zien boas. Mie hebben ze achternoazeten, dat zellen ze joe ook doun. Mensken dij zok aan mien bosschop holden hebben, zellen dat ook mit joenent doun. 21 Dit apmoal zellen ze joe aandoun, omreden k heb joe dit apmoal besteld. Ze kennen hom ja nait dij mie stuurd het. 22 As ik nait bie heur kommen was om heur mien bosschop over te brengen, zollen ze naargens schuld aan had hebben. Mor nou hebben ze gain verweer veur heur misvaal. 23 Wèl van mie niks waiten wil, wil ook van mien Voader niks waiten. 24 As k nou nait middenmaank heur doan haar, wat n aander nog nooit doan het, den kon je heur niks moaken. Mor nou hebben ze t mit aigen ogen zain en toch hebben ze t graauw op mie in, en zodounde ook op mien Voader. 25 Zo komt oet wat ter in heur wet staait: 'n Dikke hekel hebben ze aan mie had!
En doar was toch zekerwoar gain reden tou?'
26 As ik bie mien Voader bin, den zel k, doar, bie mien Voader vandoan, Gaist noar joe tousturen. Dij legt n verkloaren òf, op hom kin je reken. Hai zel joe gedegen biestoan deur over mie te getugen. 27 Ie mouten ook getugen: ie hebben ja van t aldereerste begun òf aan bie mie west.