Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Twijde braif aan Timoteüs 01    02    03    04   

Twijde braif aan Timoteüs 03


01Wait dit wel: loater zellen der swoare tieden aanbreken. 02Mensken zellen den op aigenbelang oet wezen en op geld, opscheppers, dij zok hail wat verbeelden. Ze streuen proatjes rond, binnen heur olders ongeheurzoam, ondankboare en godvergeten lu. 03Van laifde hebben ze gain wait, ze worden nooit weer goud op ain, zetten mensken tegen nkander op, binnen onmoateg en grof en mouten van wat goud is niks hebben.

04Verroaders binnen t en woaghaalzen. Ze kinnen wind vlaigen zain en geven meer om genot as om God. 05Van vroomhaid holden ze schien nog op, inhold dervan hebben ze ofzegd. Blief zokkent ook oet de buurt. 06Van dat loag binnen ja dij manlu, dij tou bepoalde hoezen insloepen en doar vraauwlu onder beslag kriegen dij allesbehaalve brandschoon binnen. Zai loaten zok mitslepen deur heur lusten dij ale kanten hèngoan. 07Zokke vraauwlu willen wel aaid wat nijs opdoun, mor kinnen der nooit tou kommen woarhaid te aanveerden. 08Net zo as Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, zo goan dizze manlu ook tegen woarhaid in. Verdurven van kerakter binnen ze. Wat heur traauw aangaait mout ie zokkent nait hebben. 09Mor heur invloud zel wel nait gruien. Hou dwoas of ze binnen, zel elkenain wel goud dudelk worden, net zo as dat mit dijent ook goan is.

10 Mor doe bist aaid in t spoor goan van mien onderwies, laaiden, bestek, traauw, geduld, laifde, mien volholden, 11 as k achternoazeten wer en t swoar te verduren haar, zo as mie bie veurbeeld in Antiochië, Ikonium en Lystra overkommen is. Wat hebben ze wat achter mie aanjagd! Mor hailtied weer het de Heer mie der oet red. 12 Traauwens, aal dijent dij mit Christus Jezus vroom leven willen, zellen achternoazeten worden. 13 Mor schobbejakken dij joe beetnemen, dij zellen aalaan meer in onderwaal belanden. Net zo haard as zai aandern mislaaiden, worden ze zulm mislaaid. 14 Mor hol doe die mor aan wat ofstoe leerd hest en aan wat of die aanvertraauwd is. Waist ja van wèl ofstoe t leerd hest. 15 Vot as jonkje al wastoe ja bekend mit dij haailege geschriften, dij die zo wies muiken dastoe deur in Christus te leuven die redden luitst. 16 Altmoal binnen dat geschriften dij God mensken ingeven het en doar ie veul aan hebben veur joen onderwies, veur joen verweer, om mensken weer op t rechte pad te brengen en ze op te vouden tou n rechtschoapen levent. 17 Zo kin n mensk dij bie God heurt veerdeg worden, kloar om ales te doun wat of mor goud is.