Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Twijde braif aan Korintiërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Twijde braif aan Korintiërs 13


01Dit wordt nou al daarde moal dat ik noar joe tou goa. Nou geldt veur elke zoak: op verkloaren van twij of drij getugen zel vaast te stoan kommen hou of t zit. 02k Heb joe veuròf zegd dou k veur twijde moal bie joe was, en nou k nait bie joe bin, zeg ik t nog weer veuròf: as ik nou nog n keer kom, zel k joe nait ontzain! En dat geldt nait allenneg wèl vrouger in zunde leefd hebben, mor aal aandern ook. 03Ie vroagen toch om n bewies dat Christus deur mie sprekt? Christus, dij noar joe tou nait swak oet houk komt, mor maank joe zien kracht zain let. 04En dat mag ie toch ook verwachten? Ooit wer e ja wel kruzegd oet swakhaid, mor nou leeft e oet God zien kracht. Krekt! Mor dat geldt ja ook van ons! Nou bin we deur ons baand aan hom swak, mor ainmoal zel we mit hom leven oet dij kracht van God dij ie al vernemen. 05Ie maggen joezulm den ook wel ais onderzuiken, of t geleuf joen levent bepoalt. Keur joezulm mor ais! Kin ie asmis aan joezulm nait waiten dat Christus in joe aan t waark is? Den zol ie onder de moat wezen! 06Mor ik hoop dat ie inzain zellen dat wie dat nait binnen. 07As wie God beden dat ie niks verkeerds doun maggen, woar is ons t den om te doun? Nait dat wie oetkommen zellen as apostels dij der op deur kinnen. Nee hur, mor dat ie t goie doun; of zol t ter ook noar oetzain dat wie n onvoldounde kriegen. 08Tégen woarhaid kin we ja niks begunnen. Wel der véúr. 09Wie willen ja mit plezaaier swak wezen, as ie mor staark binnen. Doar beed we den ook om: dat t mit joe goud komt. 10 Doarom schrief ik joe dit altmoal nou ik nog nait bie joe bin. Den huif ik dommit as ik ter bin nait streng op te treden. t Gezag dat de Heer mie geven het, is ja om op te baauwen, nait om òf te breken. 11 As leste dit, bruiers en zusters: wees blied, zörg dat t aal goud komt mit joe; vermoan nkander; wees aineg mitnkander; hol vree. Den zel God dij t ja om laifde en vree te doun is, mit joe wezen. 12 Zeg nkander goidag mit t haaileg doetje. Ie kriegen groutnis van ale haailegen. 13 Ons Heer Jezus Christus zien genoade, God zien laifde en hillege Gaist zien gemainschop, wees mit joe altmoal.