Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Twijde braif aan Korintiërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Twijde braif aan Korintiërs 11


01Kon ie t mor hebben, dat ik mie n beetje haalfwies aanstel. Mor dat kin ie ook wel! 02Dat ik zo veur joe in schrip bin dat het God mie ja ingeven. Der is ja mor ain doar ik joe mit in t span doan heb. Bie dij, Christus, mout ik joe as n zuvere moagd oflevern. 03Mor woar of ik baang veur bin? Slaang het destieds Eva bedrogen mit zien filaaine streken. Zo kon ie joe der ook nog wel ais tou verlaaiden loaten joen zinnen nait laanger voloet (en zuver) op Christus te zetten. 04As ja de eerste de beste n aander Jezus verkundegt as dij wie verkundegd hebben, of der wordt joe n aander Gaist toustopt as ie vrouger kregen hebben, of n aander evengelie as ie vrouger aannomen hebben, den loat ie dat mor mooi geworden. 05Noar mien bereken dou ik in niks onder veur dij apostels van bovenste plaank. 06k Mag den nait n eersteklas spreker wezen, in kennes stoa k mien manje wel. En dat heb we joe bie elke gelegenhaid aan aal kanten ook wel dudelk moakt. 07Of heb ik ter verkeerd aan doan dat ik zulm n tree omdeelging om joe n tree omhoog te brengen? k Heb joe God zien bliede bosschop ja brocht, zunder dat joe t n sènt kostte. 08Aander gemaintes heb k ropt; van heur loon aanpakt dat ik joe helpen kon. 09Dou k bie joe was en verlet kreeg, heb ik gainent om oren zoest. Wat ik te min haar, dat kwammen bruiers oet Macedonië bieleggen. k Heb ter aan aal kanten veur oppaast joe tou last te wezen. En dat zel ook zo blieven. 10 t Is mie mainens - Christus kin t getugen: doar ik nou zo groots op bin, dat zel in kontrainen van Achaje gain mensk mie ontstrieden kinnen. 11 Woarom nait? Omdat ik nait van joe hol? God wait wel beter! 12 Mor wat ik nou dou, doar goa ik mit deur; om heur dij doar op oet binnen, kaans te benemen dat t liekt of stonden ze mit ons geliek as ze zo'n groot woord hebben. 13 Zokke lu binnen ja onechte apostels, aarbaiders doar je bedrogen mit oetkommen. Ze loaten t allain mor zo veurkommen, of wazzen ze Christus zien apostels. 14 En gain wonder! Alderdeegs Soatan dut zok ja veur as n engel van t licht. 15 t Huift joe gain nij te doun as zien haandlangers zok oetgeven veur rechtschoapen knechten. Mor t zel heur vergoan noar heur doaden. 16 Nou nog n moal: loat gain mensk denken dat ik haalfwies bin. Mor as ie denken van wel, loat t den ook geworden dat ik mie zo aanstel. Den kin ik teminnent ook ais wat snaren. 17 Wat ik nou zeggen goa, is nait in de Heer zien gaist. Nee, ik proat nou of was k haalfwies, der even van oetgoande dat ter snaard worden mag. 18 Nou zo'n bult mensken mond vol hebben over heur noatuurleke veurrechten, wil ik dat ook ais doun. 19 As wieze lu kin ie dij haalfwiezen ja best oetstoan! 20 Ie loaten t ja over joe hèngoan, dat ain joe as zien knechtje bruukt, joe t geld tou buus oet klopt, joe joen goud ofnaarsket, joe oet högte behandelt, joe n klap in t gezicht geft. 21 k Schoam mie der veur, mor k geef tou: wie hebben nait haard genog west. En toch, wat n aander duurt - en nou proat ik weer of was k nait wies - dat duur ik ook. 22 Hebreeërs binnen ze? Ik ook! Isrelieten binnen ze? Ik ook! Stammen ze van Abraham òf? Ik ook! 23 Dainen ze Christus? Ik bin vanzulm nait wies dat ik t zeg: ik nog meer! k Heb haarder knooid, voaker vastzeten, veul meer sloag had, k-wait-nait-hou-voak oog in oog mit dood stoan. 24 Jeuden hebben mie viefmoal vatteg-min-ain geven. 25 Drijmoal bin k mit knuppel oftiggeld, ain keer mit stainen bekoegeld. Drijmoal heb k schipbreuk leden, n vol etmoal op roege zee deurbrocht. 26 Haalftied was k aan raais; in alderhande gevoaren: van revieren, van rovers, van aigen volk, van haaidens; gevoaren in stad, in woestijn, op zee, maank vaalze bruiers. 27 t Was schrippen en knooien; voak kreeg k gain wenk in ogen, haar honger en dörst; voak haildaal niks te eten, in kolde en mit hoast gain goud om t gat. 28 En behaalve dij gevoaren van boetenòf, den ook nog wat doagelks op mie ofkomt: zörg om ale gemaintes. 29 Der kin gainain zaik wezen, of ik bin t ook; der kin nait ain n misstap doun, of t vlogt mie aan. 30 As ter snaard worden mout, den wil ik snaren van mien swakke steeën. 31 God, ons Heer Jezus zien Voader - hai verdaint veur aiweg ons lof! - wait, dat ik nait stoa te laigen. 32 Dou k in Damascus was, zette keunenk Aretas zien stadholder overaal in Damasceners heur stad posten oet, om mie te pakken te kriegen. 33 Mor ze hebben mie in n körf deur n gat in muur zakken loaten. Zo bin k hom ontknepen.