Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Twijde braif aan Korintiërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Twijde braif aan Korintiërs 09


01Over dij hulpaksie veur God zien volk huif ik joe nait te schrieven. 02Ik wait ja wel houveul of ie doar veur vuilen. Doar snaar ik van tegen lu oet Macedonië. "Achaje," zeg ik, "staait kloar, al van veureg joar òf." En joen iever het mainsten van heur aanstoken. 03Ik stuur dizze bruiers, dat we mit ons snaren van joe op dit punt nait bedrogen oetkommen zellen. Dat ie zo as ik heur vertelde, der kloar veur binnen. 04As lu van Macedonië mit mie bie joe kommen en t komt den oet dat ie nait kloar binnen, zol wie ons den nait schoamen mouten? Om nait te zeggen: ie! Wie rekenden doar ja zo vaast op. 05Doarom von ik t neudeg dij bruiers te vroagen veuroet te raaizen noar joe tou, en in t veuren gift dij ie al eerder touzegd haren, kloar te leggen, as n roem en rije goave en nait as ain dij joe tou tonen oet begroot. 06Wait dit wel: zaait ain zuneg, zuneg zel ook zien opbrengst wezen; zaait ain rij, rij zel ook zien opbrengst wezen. 07Loat elkenain geven wat t haart hom ingaf, nait mit n zoer gezicht en nait onder dwang. God holdt ja van n montere gever. 08En hai is in stoat joe van ales rejoal tou te stoppen, dat ie t aaltied in elk opzicht roem en braid hebben en ook nog wat overholden veur alderhande goud waark. 09Der staait ja: "Bie handenvol gaf e t vot aan aarme lu; nooit zel vergeten worden, houveul goud of e doan het." 10 God levert zaaizoad aan wèl aan t zaaien gaait, en brood om te eten. Hai zel zörgen dat ie roem in joen zaaizoad zitten en dat wat ie mit gouddoun winnen, aal mor aanwast. 11 Den wor ie van aal kanten zo riek dat ie rij oetdailen kinnen. En wat wie heur van joe deurgeven, brengt mensken der tou God te daanken. 12 Dij hulp ja doar wie ons nou veur inzetten, vult nait bloots aan wat God zien volk te kòrt komt; dij brengt ook n stroom van daankbetugens aan God teweeg. 13 Ze stellen dizze hulp ja zo op pries: ze daanken God ter veur dat ie joe zo schikken noar t evengelie van Christus en dat ie heur en ale geleuvegen zo rejoal haand langen. 14 Boetendes beden ze God veur joe: zo geern zollen ze joe ais zain willen. God het joe ja zo boetengewoon goudgunsteg west. 15 Zo'n goave van hom, doar binnen ja gain woorden veur. Je maggen God ter wel stief veur bedaanken.