Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Twijde braif aan Korintiërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Twijde braif aan Korintiërs 08


01Nou wil we joe waiten loaten, bruiers en zusters, hou goud of God t mit gemaintes in Macedonië moakt het. 02Aal hou voak ze ook in kniep kwammen, ze binnen der zo goud deurhèn kommen, dat ze konden heur bliedschop nait op. Dij muik dat ze, hou bitter aarm of ze t ook haren, meer as rejoal oetdailden. 03Ze gavven - doar stoa k joe börg veur - wat ze mor even konden, joa alderdeegs meer as dat. 04Ze hebben der stief bie ons op aandrongen: "Mag wie asjeblieft ook mitdoun aan ondersteunen van God zien volk?" 05Doar haar we nou haildaal nait op rekend! Mor liekegoud: zai gavven zok eerst aan de Heer. En dou ook aan ons; en dat was God zien bedoulen. 06Van dij gevolgen, dat wie der bie Titus op aandrongen hebben: nou doe der ainmoal aan begund bist, zörg der den veur dastoe ook kloarkomst mit t inbeuren van giften veur dit doul. 07Nou den: net as ie in elk opzicht oetblinken - zo traauw as ie binnen, zo as ie joen woord doun kinnen, zo'n inzicht as ie hebben, zo as ie joe overaal op gooien, zo as ie op mien aanwiezen van nkander holden - wees zo ook oetblinkers in t geven veur dit doul. 08Ik wil joe niks bestellen, mor tussen aal dij iever van aandern ook joen laifde op zien echthaid onderzuiken.

09Ie waiten ja houveul of ons Heer Jezus mit joe op haar: om joe wer hai aarm, schoon dat e riek was. Den kon ie deur zien aarmoud riek worden. 10 Zo geef ik joe in dizze zoak n road. Dij kin ie ja wel bruken. Nou ie al n joar leden nait allain aan n aksie begund binnen, mor doar ook haildaal achter stonden, 11 loat dij aksie nou den ook zien beslag kriegen. Den kin dij zoak, nou ie der zo van haarten achter stoan, ofwaarkt worden noar dat ie t braid hebben. 12 As t ja van haarten gaait den mag men tevree wezen as ain noar droagkracht geft. Boven droagkracht huift nait. 13 Ie huiven nait, om t aandern roem te geven, zulm in kniep kommen. Ie mouten middelschot in t lief holden. 14 Op t heden vult joen overvloud bie heur n gat van aarmoud. Den kin n aander moal heur overvloud bie joe n gat dempen. En zo komt boudel weer in t lieke. 15 Zo staait t ter ja ook: "Dij n bult haar, haar nait te veul, dij n beetje haar, haar nait te min."

16 Ik daank God dat e Titus ingeven het zok net zo drok om joe te moaken. 17 Hai was ter ja wel deur mie op aanspoord, mor toch is e, verbraand op t waark as e is, oet zokzulm aan raais goan noar joe tou. 18 Wie hebben dij bruier mit hom stuurd, over wèl of in ale gemaintes mit lof sproken wordt om wat e dut veur t evengelie. 19 Boetendes is hai deur gemaintes aanwezen as ons raaisgenoot bie dit laifdewaark, doar wie ons veur geven om God te eren en om zain te loaten hou van haarten wie dit doun. 20 Zo hoop wie veur te kommen dat wie op t woord brocht worden nou we zo'n grode opbrengst onder beheer hebben. 21 Wie binnen der ja op verdocht goud veurndag te kommen, nait allenneg in de Heer zien ogen, mor ook in dij van mensken. 22 Mit heur stuur we nog ain van ons bruiers mit, dij zien iever wie al voak in alderhand aangelegenheden gewoar worden binnen. Diskeer is e nog ieverger as aans om zien groot vertraauw in joe. 23 As ik veur Titus nog n goud woordje doun mag: hai is mien moat en aarbaidt mit mie op veur joe. En dij bruiers van ons, nou, dij binnen stuurd deur gemaintes en doun Christus ale eer aan. 24 Loat dizze lu vernemen dat ie van heur holden en dat wie tegen heur mit recht van joe snaard hebben. Den kinnen gemaintes doar notietsie van nemen.