Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Twijde braif aan Korintiërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Twijde braif aan Korintiërs 07


01Loat we den ook, mien laive lu, nou dat ons beloofd is, t aal votdoun dat ons oet- of inwendeg voelmoakt. Zo krieg we t veurnkander dat we haaileg leven in ontzag veur God. 02Stel joe veur ons open. Wie hebben gainain min behandeld, gainain oplicht, gainain t vèl over oren hoald. 03Ik zeg dit nait om mit joe òf te reken. Ik heb ja al eerder zegd: ie liggen mie zo noa aan t haart dat joen dood mien dood is en joen levent mien levent. 04Aan aine kaant neem ik tegen joe nooit gain blad veur mond, aan aander kaant geef ik hoog van joe op. Zo heb ik volop troost en meer as genogt plezaaier, aal hou slim of wie ook in kniep kommen. 05Dou we ja in Macedonië kwammen, haar we gain rust of duur. Aan aal kanten zat we in kniep: vanboetenòf aine aanvaal noa aander, vanbinnenoet keer op keer schrik om t haart. 06Mor God dij opbeurt wèl neerslachteg binnen, het ons ook opbeurd deurdat Titus opdoagen kwam. 07En nait bloots deurdat e opdoagen kwam, mor benoam ook deurdat e bie joe zo moud opdoan haar. Hai vertelde ons hou zo'n wènst ie van mie hebben, hou bot of ie reren en hou of ie veur mie opkommen. Dat ik wer nog veul blieder! 08Al heb ik joe ook verdrait doan deur mien braif, toch muit mie dat nait. Al begrootte mie dat eerst wel, dou k zag dat dij braif - of was t mor eefkes - joe verdrait dee, 09nou bin k toch blied. Nait omdat ie verdrait had hebben, mor omdat dat verdrait joe tou aander gedachten brocht het. t Was ja n verdrait dat God aanston. Dat zodounde heb ie van ons optreden gain schoa had. 10 Verdrait zo as God dat wil, brengt n mensk ja op aander gedachten, en doar krigt e gain spiet van. t Komt zien behold ja te goude. Mor verdrait zo as je dat in wereld tegenkommen, doar goa je aan dood. 11 Zai ja mor ais hou of ie in de weer kwammen juust deur dat verdrait dat God aanston. Ie begunden t veur mie op te nemen, muiken joe kwoad (op dij t doan haar), kregen schrik te pakken, kregen wènst van mie, stelden ales in t waark om (hom dij t doan haar) t betoald te zetten. Ie hebben zain loaten dat ie in ale opzichten vrijoet goan in dizze zoak. 12 As ik joe den ook schreven heb, den was mie t nait te doun om man dij verkeerd doan haar, ook nait om man dij min behandeld was. Nee, t was mie der om te doun dat bie joe veur God zien ogen aan t licht kommen zol hou slim of ie veur mie opkommen. 13 Doar kreeg we nije moud deur. En doar kwam nog overhèn dat we ons ekstroa blied muiken omdat Titus zo blied was. Altmoal heb ie hom opmonterd. 14 As ik tegen hom van joe snaard heb, den bin ik doar nait bedrogen mit oetkommen. Nee, net zo as ie op ales aan kinnen dat wie joe zegd hebben, zo is ook ons snaren van joe bie Titus oetkommen. 15 En hai vuilt nou nog meer veur joe, nou hom t in t zin komt hou of ie altmoal noar zien zeggen lustern wollen en mit hou zo'n daip ontzag ie hom ontvongen hebben. 16 Wat bin ik blied dat ik zo deurhèn wis van joe wezen mag.