Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Twijde braif aan Korintiërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Twijde braif aan Korintiërs 06


01En nou wie mitdoun aan dat waark (van God), roup we joe der tou op: loat t nait veur niks wezen dat ie God zien genoade kregen hebben. 02Hai zegt ja: "Op t tiedstip dat mie oetkwam, kreegstoe bie mie geheur; op dag dat ik redden wol, hulp ik die." Dou der denk om: t is nou t tiedstip dat God oetkomt. Dou der denk om: t is nou dag dat hai redt. 03Wie pazen der wel veur op dat wie gainent wat in weeg leggen. Wie willen ons waark as apostel toch nait op kladder kommen loaten! 04Nee, in elk opzicht rekomdaaier we onszulm as God zien knechten. Wie kriegen n bult te verduren; voak kom we in kniep, in nood, in verlegenhaid; 05voak krieg we sloag, worden vastzet, komt ter rebulie om ons; voak mout we haard pokkeln, krieg we te min sloap en te min eten. 06Toch gedroag we ons zuver, verstandeg, geduldeg, goudmoudeg, loat we ons laaiden deur hillege Gaist, deur oprechte laifde; 07treed we op mit bosschop van woarhaid, mit God zien kracht, hantaaier we mit linker- en rechterhaand woapens dij rechtschoapenhaid ons aanlangt. 08Nou ais steken ze ons n veer in boksem, n aander moal krieg we op ons kop; liggen sums op n minne, sums op n goie noam; goan deur veur verlaaiders, of ook veur eerleke lu; 09ze doun of wollen ze ons nait kennen, en aan aander kaant holden ze toch ook weer reken mit ons; t liekt sums of was t mit ons doan, en woarachteg: toch hol we t levent; wie kriegen zo te zain, goud wat op hoed, en toch goan we der nait aan dood; 10 t liekt of wer ons verdrait doan, en toch bin we aaltied blied; veur t oog bin we stòkaarm, en toch moak we n bult mensken riek; veur t oog heb we niks, en toch beschik we over ales. 11 Wat wie der nou altmoal oetgooid hebben, dat mag ie joe aantrekken, Korintiërs! Ons haart staait wiedwoagen open, 12 bie ons heb ie nait te min roemte, nee, mor bie joezulm is ter gain roemte genogt. 13 Mor laifde kin nait van ain kaant kommen. En doarom zeg ik - ie binnen ja mien kinder: wor ie nou ook ais wat roemer! 14 Loop nait mit ongeleuvegen in t zulfde zeel. Rechtschoapen leven en van gain wet joe wat aantrekken: hou zollen dij twij nou betrekken op nkander hebben? Hou zollen licht en duustern t in mane doun? 15 En hou zollen Christus en Beliar ooit oet ain mond proaten? Of woar zollen n geleuvege en n ongeleuvege nkander in vinden kinnen? 16 Hou zol God zien tempel t op n akkoordje gooien mit ofgoden? En dat bin wie ja: n tempel van God, dij leeft. Zo het God ja zegd: "Ik zel maank heur wonen en verkeren; ik zel heur God wezen en zai mien volk." 17 Doarom: "Goa bie heur vandoan en zunder joe òf, zegt de Heer, en wat onzuun is, zit doar nait aan. Den zel ik joe opnemen 18 en veur joe n Voader wezen; en ie zellen veur mie gelden as zeuns en dochters." Dat zegt de Heer, dij t aal in zien macht het.