Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Twijde braif aan Korintiërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Twijde braif aan Korintiërs 03


01Begun we nou vannijs van onszulm te snaren? Al heb we, net as paardie lu, verlet om rekomdoatsiebraiven aan joe of van joe? 02Dij braif van ons, dat bin ie toch? Dij staait in ons haarten optaikend. Ale mensken kriegen doar wait van. Altmoal lezen ze dij. 03Aan joe wordt ja dudelk dat ie n braif binnen van Christus, deur ons bezörgd. Nait mit inkt schreven, mor mit de Gaist van God, dij leeft. Nait in stain, mor in joen haarten schreven. 04En nou heb we zo'n staark vertraauw in God deur Christus. 05Nait dat we van onszulm bekwoam binnen wat oet te prakkezaaiern, net of kwam t bie onszulm op. Nee, mor aan God heb we ons bekwoamhaid te daanken. 06Dij het van ons ook bekwoame beheerders moakt van n nij testement dat nait bepoald wordt deur wat op schrift staait, mor deur de Gaist. Wat op schrift staait, dut joe ja de dood. Mor de Gaist moakt joe leventeg. 07Nou wer aan t beheer van dood, zo as dat in stain kapt, op schrift ston, zo'n stoatsie biezet, dat Isrelieten Mozes nait liek in t gezicht kieken konden, zo'n glaans lag doar op, of verloor dij ook van laiverloa zien kracht. 08Hou zel den aan t beheer van de Gaist nog nait meer stoatsie biezet worden? 09As ja aan t beheer van n doodvonnes al stoatsie biezet wordt, den toch aan t beheer van n vrijsproak nog zoveulstemeer? 10 Wat stoatsie haar, is ja dij stoatsie betrekkelk kwiet, deurdat aans wat nog groder stoatsie krigt. 11 As ja wat van laiverloa zien kracht verlust al zo'n stoatsie mitkreeg, houveulstemeer den dat, dat standholdt. 12 Nou we der zokke goie verwachtens van hebben, kom we den ook haile trankiel mit ons bosschop aan. 13 Hail aans as Mozes. Dij dee n douk veur zien gezicht, dat Isrelieten mor nait t èn zain zollen van wat van laiverloa zien kracht verloor. 14 Mor nou is in dij kiek op de zoak bie heur nooit n spier veraandern kommen. Tot vandoag aan dag tou blift ja, as ze t olde testement lezen, dij douk doar op liggen. t Wordt heur nait oet douken doan, dat dat testement deur Christus zien kracht verlust. 15 Nee, tot vandoag aan dag tou ligt ter, zo voak as Mozes lezen wordt, n douk over heur haart. 16 "Mor zo gaauw as e weer noar de Heer tou gaait, dut e dij douk òf." 17 Let op: "de Heer" is hier de Gaist. En woar of de Heer zien Gaist is, doar is vrijhaid. 18 En deurdat wie altmoal gain douk veur t gezicht doun, weerspaigelt dat de Heer zien glaans. Zo krieg we n aalaan stroalender gedoante. Krekt as hai het. Doarveur mout ie nou net bie n Heer wezen dij Gaist is.