Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Spreuken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

Spreuken 20


01Wien het de gugel mit n mensk, draank moakt n bult lewaai, wèl zok doaraan overgeft, is nait wies.

02t Draaigen van n keunenk is net t grommen van n jonge laiw, wèl hom kwoad moakt, is zien levent nait zeker.

03t Is n eer veur n man as e roezies oet weeg gaait, mor n onverstand zit ter votdoalek maank.

04Bie haarstdag gaait n loiwams nait aan t plougen, in tied van inhoalen zöcht e om zok tou, mor den is ter niks.

05Wat n mensk veur plannen het, ligt daipvot in zien haart, n man mit verstand kin dat boven wotter hoalen.

06n Bult lu snaren van heur aigen betraauwboarhaid, mor wèl vindt n man woar men van op aan kin?

07n Rechtveerdeg man gedragt zok zo as e is: rechtoet, zien kinder kinnen der wies mit wezen.

08n Keunenk dij op rechterstoul zit, kin mit ain oogopslag aal t kwoad zeven en verwaaien loaten.

09Wèl kin zeggen: "Ik heb mien gewaiten schoonholden, ik bin zuver zunder zunden"?

10 Mit twij gewichten wegen, mit twij moaten meten, doar het de HEER n gruwelke hekel aan.

11 n Leujong let zok al deur zien doun en loaten kennen of zien gedrag eerlek en oprecht is.

12 t Oor dat heurt en t oog dat zugt, aalbaaident binnen ze deur de HEER moakt.

13 Versloap joen tied nait, dat ie nait in aarmoud vervalen, hol joen ogen open, en ie hebben genog brood te eten.

14 "Spul van niks, goud van niks," ropt de koper, mor as e der mit votgaait, snaart hai der van.

15 Al het men gold en wait-houveul koralen, kostelkste sieroad binnen verstandege lippen.

16 Hoal hom zien goud òf, hai het ja börg zegd veur n vremde, pak hom op as onderpaand veur vremd volk.

17 Brood woar ain aan kommen is deur bedrog, mag hom wel goud smoaken, mor loater is t net as grind tussen de koezen.

18 Plannen kommen deur overleg tot stand, n oorlog begunnen, mout mit verzin.

19 Wèl aander lu bie t pad brengt, brengt ook gehaaimen aan t licht, loat joe nait in mit ain dij löslippeg is.


20 As ain zien voader of moeke vervlökt, zien levenslaamp zel oetpoest worden as t op t duusterste is.

21 Bezittens woar ain in t begun te makkelk aan kommen is, doar rust op t lest gain zegen op.

22 Zeg nooit: "Ik zel hom dij streek betoald zetten," wacht op de HEER, hai zel joe helpen.

23 Twij soorten gewichten het de HEER n gruwelke hekel aan, n weegschoal woar mit knooid is, is nait goud.

24 De HEER richt t levenspad van n man, hou zol n mensk zien aigen weg overzain kinnen?

25 n Mensk dij zunder omdenken n haailege belofte dut en den eerst noadenkt, zet zokzulm n struup.

26 n Wieze keunenk hoalt min volk der oet, hai let ze onder t rad deurgoan.

27 Gaist van n mensk is n laamp van de HEER, dij ale houken en hörns van zien haart beschient.

28 Laifde en traauw nemen keunenk in beschaarmen, mit dij laifde holdt hai zien troon in stand.

29 Sieroad van jongkerels is heur kracht, glaans van olden van doagen is gries hoar.

30 Bloudschrammen wisken t kwoad oet, stòksloagen zuvern tot in houken en hörns van t haart.