Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Spreuken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

Spreuken 11


01De HEER het n gruwelke ofkeer van n weegschoal woar mit knooid is, mor n zuvere weegstain dut hom deugd.

02As overmoud komt, komt schaande mit, wieshaid woont bie beschaaiden lu in.

03Oprechte lu worden laaid deur heur rechtschoapenhaid, mor traauweloze mensken kommen deur onbetraauwboarhaid tou d'ondergang.

04Bezittens helpen nait op de dag van t oordail, mor rechtschoapenhaid redt van de dood.

05Rechtschoapenhaid van n oprecht mensk moakt zien pad slicht, mor n goddeloze komt deur aigen schuld te valen.

06Rechtschoapenhaid van oprechte lu redt heur, mor traauweloze mensken kommen vaast te zitten in heur aalbegereghaid.

07Bie de dood van n goddeloze vervlogt zien hoop, wat hai verwacht van zien slechteghaid, verswint.

08n Rechtschoapen man wordt oet zien benaauwdeghaid red en n goddeloze komt in zien stee.

09Mit zien mond jagt ain dij van God vervremd is zien noaste in t verdaarf, mor rechtschoapen lu worden deur heur kennes red.

10 Haile stad is blied mit rechtschoapen lu omdat heur t goud gaait, bie ondergang van goddelozen gaait ter n joechaai op.


11 Deur zegen op t waark van rechtschoapen lu komt stad tou blui, mor deur mond van goddelozen gaait ze te gronde.

12 Wèl n aander veracht, het gain verstand, n verstandeg man holdt zok den stil.

13 Wèl lasterproat bie t pad brengt, vertelt deur wat hom in vertraauw zegd is, mor ain dij betraauwboar is, holdt zukswat veur zokzulm.

14 As ter gain stuur is, gaait t volk ter onderdeur, mor t wordt red as ter n bult roadgevers binnen.

15 Ain dij börg staait veur n vremde komt maal veur t blok, mor wèl zoks handslag oet weeg gaait, huift gain zörg hebben.

16 n Laive vraauw is hoog in aanzain, mor roege kerels zuiken laiver geld.

17 n Betraauwboar man zörgt goud veur zokzulm, mor n vraide kerel bezörgt zokzulm veul schoa.

18 n Goddeloos man moakt winst dij nait loont, mor t loon van n rechtschoapen man brengt hom op kloeten.

19 Rechtveerdeghaid brengt ain noar t levent, mor ain dij t kwoade noajagt, vindt de dood.

20 De HEER het n gruwelke ofkeer van verdurven lu, mor mensken dij oprecht deur t levent goan, het hai zien oardeghaid aan.

21 Dit staait vaast: n slecht mensk blift nait zunder straf, mor t noageslacht van rechtschoapen lu gaait vrijoet.

22 As n golden ring in n swienesnoet, zo is n mooie vraauw zunder hazzens.

23 Rechtschoapen lu willen allenneg t goie, wat goddelozen willen, lopt op oorlog oet.

24 d'Ain dailt mit rejoale haand oet en krigt aal meer, d'aander holdt meer vaast as eerlek is en het gebrek.

25 n Man dij zegen brengt, krigt zulm overvloud, wèl te drinken geft, zel zulm te drinken kriegen.

26 Ain dij n spint koorn achterholdt, wordt deur t volk vervlökt, mor ain dij t verkocht, komt zegen op deel.

27 Ain dij geern t goie dut, is op zuik noar aanzain, mor ain dij oet is op t kwoade, wordt trovven deur t kwoade.

28 Ain dij op zien riekdom vertraauwt, vaalt omdeel, mor rechtschoapen lu kommen as jong blad aan vrizze loden.

29 Ain dij zien hoes slecht onderholdt, zel wind overholden, zo wordt hai n domme sloaf van n verstandeg man.

30 Vrucht van n rechtveerdeg man is n levensboom, ain dij wies is, verovert t haart van elkenain.

31 n Rechtveerdeg mensk krigt zien loon hier op wereld al, houveul te meer den n goddeloze en n zundoar.