Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Spreuken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

Spreuken 09


01Wieshaid het zok n hoes baauwd, zai het doar zeuven stainen zoelen veur oetbikt.

02Heur slachtbaist het ze slacht, heur wien het ze mengd,
alderdeegs heur toavel het ze kloarmoakt.

03Heur maaiden het ze op pad stuurd en van de alderhoogste högten van de stad ropt zai:

04"Wèl nog wat onneuzel is, loat dij hierheer kommen." Tegen ain dij hail gain verstand het, zegt ze:

05"Kom hierheer, eet van mien brood, drink van de wien dij ik mengd heb.

06Blief nait hangen aan t onverstand, den zel ie leven, en goa liekoet deur op weg dij inzicht geft."

07Wèl n spotter n inzeggen geft, hoalt zok spot op haals, wèl n goddeloze op zien stee zet, dij krigt n veeg weerom.

08Zet n spotter nait op zien nummer, hai zol die ja hoaten goan, mor lever kretiek op n wies man, dij zel wies mit die wezen.


09Leer n wies man wat en dij zel nog wiezer worden, geef onderricht aan n rechtveerdeg man en hai zel aal meer inzicht kriegen.

10 Wieshaid begunt mit ontzag veur de HEER, inzicht betaikent kennes hebben van de Alderhaailegste.

11 Want deur mie krigstoe meer tied van leven, krigst ter alderdeegs nog joaren bie tou.

12 Astoe wies bist, hestoe doar zulm wil van, mor ast aigenklouk bist, binnen lasten veur diezulm.

13 Vraauw Haalfmaal is ongedureg, slicht van verstand en ze wait naargens wat van.

14 Zai zit bie veurdeur van heur hoes, op heur stoul, woaraarns boven in stad.

15 Zai nuigt elkenain dij bie heur langs komt en dij liekoet op zien pad deurlopt:

16 "Wèl nog wat onneuzel is, loat dij hierheer kommen." Tegen ain dij hail gain verstand het, zegt ze:

17 "Stolen wotter is lekker, n achterholden brood smoakt goud."

18 Mor gainain het ter wait van dat doar gaisten touholden, en dat in t dodenriek belanden,
dij deur heur nuigd worden.