Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Spreuken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

Spreuken 06


01Astoe veur dien noaber börg stoan most, mien zeun, en ast dat mit handslag beloofd hest,

02astoe verstrikt roakt bist in dien aigen woorden en ast vastzitst aan wastoe touzegd hest -

03den kinst mor ain ding doun om die te redden, mien zeun, goa der op òf, griep hom bie de kladden en zörg dast vrijkomst,
want doe zitst vaast in handen van dien noaber.

04Gun diezulm gain wenk in ogen, loat oogleden nait zakken,

05red diezulm zo as n hert oet n strik, as n vogel oet slagnet van n vogelvanger.


06Goa noar de mieghommels, doe loilak, kiek hou dij te waark goan en leer der van.

07Zai hebben gain veurman, gain opzichter, gain boas,

08toch leggen ze summers n veurroadje aan, in tied van oogst hoalen ze heur eten bie nkander.

09Hou laank blifstoe nog liggen, loilak, wanneer komstoe ais in t èn?

10 Nog eefkes rusten, nog eefkes ogen dicht, nog eefkes aarms over nkander?

11 Den overvaalt aarmoud die as n stroekrover, as n woapend man komt gebrek over die heer.

12 Ain dij leugenproat bie t pad brengt, is n niksnut, n loerangel.

13 Hai knipt ogen haalfdicht, schoevelt mit zien vouten
en speert mit zien vingers.

14 Hai het t haart vol minne streken, het aingoal kwoad in t zin
en is aaltied aan t steukeln.

15 Doarom komt zien ondergang op t onverwachtst, in ainmoal is e kepot, hai wordt nooit weer goud.

16 Zès dingen, zeuven alderdeegs, hoat de HEER, doar het hai n gloepende hekel aan:

17 trötse, verwoande ogen, n leugenachtege tong,
handen dij onschuldeg bloud vergraimen,

18 n haart dat kwoad bedenkt, vouten dij jachten noar t kwoad,

19 n vaalze getuge dij leugens oetkroamt, en ain dij steukelt onder bruiers.

20 Hol die aan regels van dien voader, mien zeun, en schoef dien moekes onderricht nait zo mor opzied.

21 Bind die dij vaast op t haart en hang ze om dien haals.

22 Zai zellen die laaiden astoe omswinst, zai zellen over die woaken astoe slepst,
zai zellen die roaden astoe wakker wordst.

23 Want regels binnen n laamp, onderricht is n licht
en vermoanens wiezen die t pad deur t levent.

24 Zai beschaarmen die tegen vraauw van n aander, tegen gladde proatjes van n vremde vraauw.

25 Loat die nait verlaaiden deur heur nuver gezicht, loat die nait vangen deur heur wenkend oog.

26 Want n hoer kost die nait meer as n brood, mor zai is n aanderman zien vraauw:
dat kost die dien levent.

27 Kin ain kooltjes vuur in zien buuts steken, zunder dat goud hom in brand vlogt?

28 Kin ain op glìnne kolen lopen, zunder dat e zien vouten braandt?

29 Zo gaait t mit ain dij n aander zien vraauw opzöcht, as hai omgang mit heur het, blift e nait onbestraft.

30 Men zel ain dij steelt omdat e honger het en n lege moag, nait mit nek aankieken.

31 Mor as e trappaaierd wordt, mout e t wel zeuvenmoal vergouden, al zol hom t zien haile vermogen kosten.

32 Ain dij overspul dut mit n vraauw, mout zien verstand verloren hebben,
ain dij zukswat dut, brengt zokzulm noar ofgrond.

33 Schoa en schaande kin e kriegen en dat wordt e nooit weer kwiet.

34 Ofgunst kin n man roazend moaken, as e vroak nemt, wait e nait van meedlieden.

35 Den wil e van vergouden niks waiten, zien kwoadhaid is mit geld nait òf te kopen.