Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Spreuken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

Spreuken 01


01Dit binnen spreuken van Salomo, zeun van David, keunenk van Israël. 02Zai dainen om wieshaid en regel te kriegen en om verstandege toal te verstoan, 03om te leren odder en regel te aanveerden, gerechteghaid, recht, en rechtschoapenhaid, 04om slichte lu verstand en inzicht te geven, en haalfwozzen jonkvolk kennes en bedachtzoamhaid bie te brengen. 05Loat ain dij wies is, heuren en meer inzicht kriegen, loat ain dij verstandeg is, mit overleg te waark goan, 06om spreuken en beeldsproak te begriepen en woorden en roadsels van wieze lu. 07Ontzag veur de HEER is t begun van kennes; onwieze lu hebben wieshaid en regels niks in reken.
08Luster noar de regels van dien voader, mien zeun, en schoef dien moekes onderricht nait zo mor op zied.

09Heur lezzen stoan ja as n sierkraans op dien kop en hangen as n pronkket om dien haals.

10 Goa der nait op in, mien zeun, as min volk die verlaaiden wil.

11 As ze zeggen: "Goa mit ons mit, wie willen bloud zain,
wie nemen ain te groazen,
ain dij niks doan het.

12 Loat wie hom leventeg opvreten, zo as t dodenriek dat dut mit lu,
dij t graf ingoan: mit hoed en hoar.

13 Den zel wie alderhande kostboarheden vinden, wie zellen ons hoes volstoppen mit dat roofgoud.

14 Doe zelst dien dail ook hebben, wie hebben ja ain grode pongel mitnkander."

15 Goa nait mit heur op pad, mien zeun, goa heur oet de weeg!

16 Zai runnen t kwoad ja in de muit, zai willen votdoalek bloud zain.

17 n Vogel dij t vangnet zugt dat veur hom oetzet is, zel doar vervaast nait in vlaigen.

18 Mor dij lu binnen aiglieks oet op heur aigen bloud, zai groaven heur aigen graf.

19 Zo lopt t òf mit elk dij verlangt noar verkeerd gewin: t zel hom zien levent kosten.

20 Wieshaid ropt haard op stroat, zai zet op maarten heur stem oet.

21 Zai ropt op houken van stroaten, middenmaank t keboal, bie d'ingangen van stadspoorten holdt zai heur tousproak:

22 "Onwiezen, hou laank wil ie laiver onwies blieven? Hou laank zellen spotters nog geern deurgoan mit spotten
en zellen dwoazen nait beter waiten willen?

23 Luster noar mien woarschaauwen! Ik wil sluusdeuren van mien gaist veur joe openzetten,
ik wil joe mien woorden bekendmoaken.

24 Dou ik joe raip, wol ie nait lustern, dou ik mien haand opstook,
sluig ie doar gain acht op.

25 Ie sluigen mien goie road in de wind en mien woarschaauwen wol ie nait noar lustern.

26 Nou den, ik zel lagen om joen ellèn, ik zel spotten mit joen ongelok,

27 as t ongelok joe aanpakt as n störm, as ellèn joe overvaalt as n windhoos,
as ie in nood kommen en benaauwdens joe pakt!

28 Den zellen ze om mie roupen, mor ik zeg niks weerom.
Den zellen ze mie zuiken,
mor vinden kinnen ze mie nait,

29 omreden ze hebben n hekel aan kennes en aan ontzag veur de HEER,
doar hebben ze nait veur kozen.

30 Mien road hebben ze nait neudeg en mien woarschaauwens willen ze niks van waiten.

31 Ze zellen vruchten van heur doun en loaten eten mouten en stìnzat worden van heur overleggens.

32 Want heur ofkeer zel onwiezen de dood doun en heur zörgelooshaid zel haalfmalen te gronde richten.

33 Mor ain dij noar mie lustern wil, zel in rust en vree wonen
en schoel hebben tegen schrik en ellèn."