Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Openboaren van Johannes 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

Openboaren van Johannes 15


01Dou zag k nog n aander taiken aan hemel: groot en wonderboarliek. Zeuven engels mit zeuven ploagen: de lesten, omreden Gods kwoadens is doarmit aan zien èn kommen. 02Ik zag dou wat dat leek op n gloazen zee, mit vuur der deurhèn. En aan dij gloazen zee zag ik dijent stoan, dij t wonnen haren van t baist en zien beeld en zien noamgetal. Ze haren citers van God bie zok. 03Zai zingen t laid van Mozes, God zien knecht, en t laid van t laam. t Het dizze tekst: "Wat ie doun is geweldeg, doar stoa je van te kieken,
Heer, God, aalbestuurder.
Betraauwboar is joen optreden, o, keunenk van volken.

04Wèl, Heer, zol veur joen noam gain ontzag hebben en doar nait hoog van opgeven?
Ie binnen toch haaileg, ie allain.
Ale volken zellen kommen en joe aanbeden,
veur joe op knijen goan.
Joen vonnizzen binnen nou aan t licht kommen!"
05Doarnoa kreeg k te zain hou of t alderhaailegste van tènt van getugenis in hemel opendoan wer. 06Dou kwammen dij zeuven engels mit dij zeuven ploagen tou t alderhaailegste oet. Zai haren helderwidde, linnen klaaier aan en n golden baand om bòrst. 07Ain van dij vaaier daaiern gaf aan dizze zeuven engels zeuven golden schoalen, vol mit kwoadens van God, hai, dij leeft veur aiweg en aaid! 08Tempel kwam vol rook te stoan deur God zien glaans en glorie en deur zien macht. Gainain kon in tempel goan, veur en aleer t mit de zeuven ploagen van engels doan was.