Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Openboaren van Johannes 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

Openboaren van Johannes 10


01Dou zag k n aander staarke engel tou hemel oet deelkommen. Hai haar n wolk om en n regenboog boven kop. Zien gezicht leek op zun en zien bainen op zoelen van vuur. 02Hai haar n luk boukrolje open in haand. Rechtervout zette hai op zee en linker op t laand. 03Hai luit zien stem doavern, t was net of brolde der n laiw. Dou e dat doan haar, luiten zeuven dundersloagen heuren, wat of zai te zeggen haren. 04Dou dij oetproat wazzen, wol k t opschrieven. Mor doar heurde k n stem oet hemel zeggen: "Zet n zegel op wat dij zeuven dundersloagen zegd hebben. Hol dat achter, schrief t nait op!" 05Engel dij k op zee en laand stoan zain haar, stook dou zien rechterhaand noar hemel omhoog. 06Hai swoor n aid bie hom, dij leeft veur aiweg en aaid, dij hemel, laand en zee moakt het, mit aal wat ter in leeft. Hai raip: "Van nou òf aan gain oetstel meer! 07Nee, as zeuvende engel aan beurt is om op trompet te bloazen, den is t èn ook kommen aan wat God in t gehaaim besloten haar, dat goie nijs dat e zien knechten, de profeten, al deurgeven het." 08Dou begunde stem, dij ik oet hemel vandoan heurd haar, vannijs tegen mie te proaten: "Kom!" zee e, "pak t open boukje dat engel dij op laand en zee staait, in haand het." 09Ik ging noar engel tou en vruig hom om t boukje. "Dè, pak aan!" zee e tegen mie. "Eet hom op. t Zel die bitter op moag liggen, mor zuit as hunneg op tong." 10 Ik pakte t boukje tou engel zien haand oet en at hom op. In mond was t net zo zuit as hunneg, mor dou k hom deursloken haar, lag mie t bitter op moag. 11 Dou wer der mie zegd: "Ie mouten vannijs profetaaiern over n sjène volken, razzen, toalen en keunenks."