Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Openboaren van Johannes 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

Openboaren van Johannes 09


01Viefde engel gaf zien signoal: dou zag k n steern, dij oet hemel deelvalen was. Dij kreeg sleudel van put van ofgrond. 02Hai muik dij open en n rook dat ter tou put oetkwam! Net of t n grode ovent was. Zun en lucht werden der duuster van. 03Oet rook streken grashippers op eerde deel. Zai kregen net zoveul macht as schorpiounen dij je op t laand hebben. 04Heur wer aanzegd: "t Gras op t laand mag ie nait aankommen, gruine gewazzen en bomerij net zo min. Allenneg mensken dij God zien zegel nait veur op kop hebben." 05Ze moggen heur nait doodmoaken, mor wel tamtaaiern, en dat vief moand laank. Net of je deur n schorpioun stoken werden, zo zeer dee dat! 06In dij tied zellen mensken dood zuiken. Mor vinden doun ze hom nait. Ze zellen zeggen: "k Wol dat k mor dood was!" Mor dood gaait veur heur op loop. 07Woar dij grashippers op leken? Nou, t wazzen net peerden dij kloarstoan om stried aan te goan. Op kop haren ze zukswat as n golden kraans. Heur gezichten wazzen net menskegezichten. 08Ze haren hoar as dat van vraauwlu, en heur tanden wazzen net laiwetanden. 09Ze leken wel paanzerd mit iesder. En heur vleugels muiken n lewaai as n reziment peerdenwoagens dat ter op ofgaait om te vechten. 10 Ze hebben net zokke steerten as schorpiounen, ook mit angels der aan! In dij steerten zit den ook heur macht mensken te tamtaaiern, vief moand laank. 11 As kommedant hebben ze boven zok engel van ofgrond. Abaddon hait dij in t Hebreeuws, en in t Grieks Apollyon. 12 Eerste moal 'o wai' is verbie, mor denk ter om: t gaait nog twijmoal aan! 13 Zèsde engel gaf zien signoal: dou heurde ik n stem oet ale vaaier houken van t golden altoar vandoan dij veur God staait. 14 Hai haar t tegen zèsde engel mit zien trompet: "Loat dij vaaier engels lös dij bie grode revier Eufraat vastbonden zitten." 15 Dou werden dij vaaier engels lösloaten. Ze stonden al kloar om in dat joar in dij moand op dij dag en op dat uur n daarde van mensken om haals te brengen. 16 t Peervolk was wel twinnegdoezend moal tiendoezend man staark. Ik heurde heur getal nuimen. 17 Dou kreeg k in mien vizioun dij peerden ook te zain, mit heur ruters. Ze haren rooie, blaauwe en gele harnazzen aan. Peerkoppen leken wel op dij van laiwen. Vuur, rook en swevel kwam heur tou bek oet. 18 Deur dizze drij ploagen wer n daarde paart van mensken ombrocht: deur dat vuur en dij rook en dij swevel, dij heur tou bek oetkwammen. 19 Kracht van dij peerden zit hom ja in bek. Ofschoon - ook in steert. Dat binnen ja net slangen, mit kop en aal. Doar kinnen ze joe ook lèlk mit te pakken kriegen! 20 Mor aander lu, dij nait deur ploagen omkwammen, bekeerden zok nait van praktieken dij ze der op noa huilen. Ze bleven kwoaie gaisten aanbeden en ofgodsbeelden van gold, zulver, koper, stain en holt, al kinnen dij ook nait zain, heuren of lopen. 21 Net zo min wollen ze heur moordpertijen en teuverkunsten, heur klongeln en heur stelen opgeven.