Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Openboaren van Johannes 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

Openboaren van Johannes 08


01Dou t laam t zeuvende zegel lösmuik, wer t stil in hemel. Wel n haalf uur. 02Dou zag ik hou de zeuven engels dij veur God stoan, zeuven trompetten aanlangd kregen. 03Der kwam nog n engel bie. Dij ging mit n golden wierookvat bie t altoar stoan. Hai kreeg n bult kruderijen dij lekker roken. Dij zol e bie gebeden doun op t golden altoar dij veur troon staait. 04Wolk van wierook dij engel tougelieks mit haailegen heur gebeden oetstreud haar, ging veur God zien ogen omhoog. 05Engel kreeg dou t wierookvat, dee t vol mit vuur van t altoar en smeet t op eerde deel. Dou begunde t te rommeln, t dunderde mit geweld, t weerlichtte ook nog en grond schudde. 06Ondertussen haren de zeuven engels mit de zeuven trompetten zok kloarmoakt om te bloazen. 07Eerste engel gaf zien signoal: doar kwam n rovvel hoagel en vuur, mit bloud der deur, op t laand deel. n Daarde paart van t laand en van bomen braandde op en t gruine gras haildaal. 08Twijde engel gaf zien signoal: t leek net of ter, glìn as vuur, n dikke baarg in zee smakt wer. n Daarde paart van zee veraanderde in bloud, 09n daarde paart van aal wat of ter in zee leeft kwam om haals, en n daarde paart van schepen verging. 10 Daarde engel gaf zien signoal: doar kwam n dikke steern oet hemel ommeneden. Hai braandde as n fakkel en kwam op n daarde paart van revieren en op wotterwèllen deel. 11 Alsem hait dij steern. n Daarde paart van t wotter wer bitter. n Bult mensken gingen der dood aan, zo bitter was t worden. 12 Vaaierde engel gaf zien signoal: dou wer n daarde paart van zun roakt, mit n daarde paart van moan en n daarde paart van steerns. Zo werden ze veur n daarde verduusterd en gavven dag en naacht veur n daarde gain licht meer. 13 Dou kreeg k n nij vizioun: k heurde n oarend dij hoog in lucht vloog, haard roupen: "O wai, o wai, o wai, mensken dij in t laand wonen! Wat staait heur nog te wachten van t bloazen van dij aander trompetten dij dij aander drij engels al aan mond hebben?"