Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Openboaren van Johannes 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

Openboaren van Johannes 07


01Dou zag ik vaaier engels op vaaier houken van eerde stoan. Zai huilen de vaaier winden van eerde in bedwang. Der zol gain wind waaien over laand of zee, gain boom mog der aan blootsteld worden. 02Van woar zun opkomt, zag k dou n aander engel opstiegen mit t zegel van God dij leeft. Hai raip haile haard tegen de vaaier engels dij macht kregen haren om schoa aan laand en zee tou te brengen: 03"Breng gain schoa tou aan laand en ook nait aan zee en nait aan bomen, veur en aleer wie God zien knechten stempel veur op kop drokt hebben." 04Ik kreeg t getal te heuren van lu dij stempeld wazzen: honderdvaaiernvattegdoezend wazzen t, oet ale stammen van Israël. 05Twaalfdoezend oet stam Juda mit stempel op; twaalfdoezend oet stam Ruben; twaalfdoezend oet stam Gad; 06twaalfdoezend oet stam Aser; twaalfdoezend oet stam Naftali; twaalfdoezend oet stam Manasse; 07twaalfdoezend oet stam Simeon; twaalfdoezend oet stam Levi; twaalfdoezend oet stam Issachar; 08twaalfdoezend oet stam Zebulon; twaalfdoezend oet stam Jozef; en twaalfdoezend mit stempel op oet stam Benjamin. 09Dou kreeg k ze ook te zain: dat was mie toch n koppel! Der was gain tellen aan! Oet ale volken, stammen, noatsies en toalen kwammen ze heer. Ze stonden veur troon en veur t laam mit widde klaaier aan en paalmtoeken in haand. 10 Ze raipen oet volle bòrst: "Dat we t levent ter ofred hebben, daank we aan God, dij op troon zit, en aan t laam!" 11 Ale engels stonden in kring om troon tou, mit oldsten en de vaaier daaiern. Ze luiten zok laankoet veur troon deelvalen en beedden God aan: 12 "Amen! Lof, glorie en wieshaid, daank en eer en macht en staarkte aan ons God, veur aiweg en aaid. Amen!" 13 Doar ging ain van oldsten op in mit n vroag aan mie: "Dij mit dij widde klaaier aan, wèl binnen dat? Woar kommen ze heer?" 14 Ik antwoordde: "Heer, dat zol ie nait waiten!" Hai zee tegen mie: "Dat binnen lu dij slim in kniep zeten hebben. Heur klaaier hebben ze wit wosken in t bloud van t laam. 15 Om dij reden stoan ze veur God zien troon en dainen ze hom in zien tempel, dag en naacht. En hai dij op troon zit, zel as n tènt om heur tou wezen. 16 Van honger of dörst zellen ze gain last meer hebben, van zunnesteek of hetten net zo min. 17 t Laam midden veur troon zel heur ja waaiden en heur t pad wiezen noar wèllen mit wotter veur t levent. En God zel aal heur troanen tou ogen oet vegen."