Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Openboaren van Johannes 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

Openboaren van Johannes 06


01Ik bleef kieken. Dou t laam eerste van de zeuven zegels lösmuik, heurde ik ain van de vaaier daaiern roupen mit n stem as n dunderslag: "Kom!" 02En echt woar, der kwam n wit peerd aan! Der zat ain op mit pielenboog bie hom. Hai kreeg n laauwerkraans op en ree vot, van aine overwinnen noar aander. 03Dou t laam twijde zegel lösmuik, heurde ik twijde daaier roupen: "Kom!" 04Der kwam n aander peerd veurndag, vuurrood was e. En doar zat ain op dij permizzie kreeg der n èn aan te moaken dat mensken in t laand in vree mitnkander leefden en der veur te zörgen dat ze nkander ofslachtten. Hai kreeg n groot sweerd. 05Dou hai daarde zegel lösmuik, heurde ik daarde daaier roupen: "Kom!" Ik keek, en doar kwam mie n swaart peerd aan. Dij der op zat, haar n weegschoal in haand. 06En dou was t net of ik n stem heurde dij tussen de vaaier daaier vandoan kwam: "n Spint waait veur ain denarie en drij spint gaarst veur ain denarie. Mor kom mie nait aan eulie en wien!" 07Dou hai vaaierde zegel lösmuik, heurde ik vaaierde daaier roupen: "Kom!" 08Ik keek, en joa hur, doar kwam n graauw peerd aan. Noam van dij der op zat, was Dood. t Dodenriek kwam achter hom aan. Hai kreeg t te zeggen over t vaaierde paart van t laand om mensken doar om te brengen mit sweerd, honger en pest en wilde daaiern. 09Dou t laam viefde zegel lösmuik, zag k onder t altoar zielen van heur dij ombrocht wazzen om t woord van God en om getugenis dij zai oflegd haren. 10 Ze raipen t oet: "Haailege en betraauwboare heerser, hou laank zel t nog duren veurdat ie rechtszitten holden en ons bloud vreken op bewoners van t laand?" 11 Dou kreeg elk van heur n wit klaid. Ze kregen te heuren dat ze nog n zetje wachten mozzen. Net zo laank dat aal aander bruiers der ook wazzen, dij in God zien dainst net zo as zai, t levent der bie loaten haren. 12 Ik bleef mor kieken. Dou t laam zèsde zegel lösmuik, kwam der n fikse eerdbeven. Zun wer net zo swaart as n hoaren zak en haile moan wer rood: net bloud. 13 Steerns aan lucht vuilen op eerde deel. t Leken wel viegen dij deur störm van boom òf bloazen worden. 14 t Blaauw van lucht wer aan zied schoven: net n boukrol dij oprold wordt. Ale baargen en aailanden vlogen van heur stee òf. 15 Keunenks van wereld, grode lu en legeraanvoerders, rieken en machthebbers, sloaven en vrije börgerlu, ze kropen altmoal bezied in holen en grotten van baargen. 16 Tou baargen en rotsen raipen ze: "Vaal boven op ons en stop ons bezied, dat hai dij op troon zit ons nait meer zugt en t laam ons nait straft! 17 Nou is dag ja aanbroken dat zai veurgoud vroak nemen! En wèl kin den standholden?"