Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Openboaren van Johannes 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

Openboaren van Johannes 05


01Dou wer ik in rechterhaand van hom dij op troon zat n boukrol gewoar, aan baaide kanten beschreven en mit zeuven zegels verzegeld. 02Ik kreeg ook n staarke engel te zain. Dij raip mit n stem as n klòk: "Wèl is t weerd zegels lös te breken en boukrol open te doun?" 03Mor gainain kon t veurnkander kriegen boukrol open te moaken en dij in te kieken: in hemel gainent, in haile wereld gainent en onder wereld ook gainent. 04Ik mos ter slim om schraiven dat ter gainain te vinden was om boukrol open te moaken en in te kieken. 05Mor dou zee ain van oldsten tegen mie: "Jammer mor nait laanger. Laiw oet Juda zien stam, David zien worrel, dij het t kloar kregen de zeuven zegels te breken en t bouk open te doun."06Dou zag ik midden veur troon n laam stoan, de vaaier daaiern en de oldsten in n kring der omtou. t Was laam aan te zain dat e slacht was. Hai haar zeuven hoorns en zeuven ogen - dat binnen de zeuven gaisten van God dij der op oetstuurd binnen over haile wereld. 07t Laam kwam noar veuren en pakte boukrol aan oet rechterhaand van hom dij op troon zat. 08Dou e boukrol aanpakt haar, luiten de vaaier daaiern zok veur t laam deelvalen. Dat deden de vaaierntwinneg oldsten ook, elk mit n citer in haand en n golden schoal vol lekker roekende kruderijen. Dat binnen gebeden van haailegen. 09Zai zongen dit nije laid: 10 Ie hebben heur moakt tou n keunenkriek veur ons God en tou zien priesters en zai zellen keunenk wezen over t laand."

11 Weer kreeg k n vizioun. Nou heurde ik t geluud van hail wat engels om troon en daaiern en oldsten tou. t Wazzen der wel meer as honderddoezend! 12 Zai raipen oet volle bòrst: "t Laam dat slacht is, is t weerd te ontvangen: macht en riekdom, wieshaid en kracht, eer, glorie en lofzang." 13 En elk schepsel in hemel, op eerde en der onder, op zee, joa ales wat in dij kontrainen touholdt, heurde ik roupen: "Aan hom dij op troon zit en aan t laam, lof, eer, glorie en macht, veur aiweg en aaid!" 14 De vaaier daaiern zeden: "Amen!" En de oldsten vuilen veur hom deel en beedden hom aan.