Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Openboaren van Johannes 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

Openboaren van Johannes 04


01Doarnoa kreeg k n vizioun: doar ston mie toch n deur open in hemel! En dij eerste stem dij k tegen mie proaten heurd haar, net of t n bezuun was, zee: "Kom boven, hierhèn! Den zel ik die zain loaten wat hiernoa gebeuren mout!" 02Votdoalek kwam de Gaist over mie. En joa man, doar ston n troon in hemel, en op dij troon zat ain. 03Zo te zain was dij net jaspis of carneool. Om troon tou ston n regenboog, van smaragd leek t wel. 04In n kring om troon tou stonden vaaierntwinneg aander tronen, en doarop vaaierntwinneg oldsten, in t wit en mit golden kronen op. 05Oet troon kwam aalaan weerlicht en rommeln en dundern. Veur troon stonden zeuven fakkels te branden. Dat binnen God zien zeuven gaisten. 06Veur troon was zukswat as n gloazen zee, net kristal. Midden veur troon en der rondom heer stonden vaaier leventege wezens, van veuren en van achtern bezaaid mit ogen. 07t Eerste daaiern leek op n laiw, twijde op n jonge bol, daarde haar n menskengezicht en vaaierde leek op n oarend, as dij vlogt. 08Ale vaaier daaiern haren elk zès vleugels. Ze wazzen bezaaid mit ogen: vanondern en vanboven, vanbinnen en vanboeten. Zai holden nait op mit roupen, snaachts nait en overdag ook nait: "Haaileg, haaileg, haaileg, Heer, God, aalbestuurder, dij was, dij is en dij komt!" 09Ieder bòt as dij daaiern lof, eer en daank brengen aan hom dij op troon zit en dij leeft veur aiweg en aaid, 10 valen dij vaaierntwinneg oldsten op knijen veur hom dij op troon zit en aanbeden ze hom dij leeft veur aiweg en aaid. Ze gooien heur kronen veur troon hèn en roupen t oet: 11 "Heer, God van ons, t komt joe tou stoatsie, eer en macht te kriegen, ie hebben t ja altmoal moakt: deurdat ie t wollen, was t ter, schoapen en aal."