Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Openboaren van Johannes 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

Openboaren van Johannes 03


01Schrief aan engel van gemainte in Sardes: 'Dit het hai te zeggen, dij de zeuven gaisten van God en de zeuven steerns het: Ik heb wait van joen doun en loaten. Ie hebben noam dat ie leven, mor ie binnen dood. 02Wor wakker! Hol in t èn wat of nog over is, al is t op staarven noa dood. t Is mie ja bleken, dat aal joen doun en loaten bie God onder moat bleven is. 03Dou der denk om, hou of ie bosschop heurd en aannomen hebben. Hol dat vaast en beter joen levent. As ie nait wakker worden, zel ik kommen as n daif, zunder dat ie waiten wanneer ik joe over t mad valen zel.

04Mor der binnen n poar van joe in Sardes dij heur klaaier nait onnuur moakt hebben. Dij zellen in widde klaaier mit mie verkeren. Dat komt heur tou.

05Dij t wint zel zo aantrokken worden: in t wit. Ik zel zien noam nait deurdoun in t bouk doar leventegen instoan. Krekt aansom: ik zel t veur hom opnemen bie mien Voader en bie zien engels. 06Dij oren het, mout goud lustern noar wat of de Gaist tegen gemaintes te zeggen het.'

07Schrief aan engel van gemainte in Filadelfia: 'Dit het hai te zeggen, dij haaileg is en te vertraauwen, dij David zien sleudel het. Dut hai deur open, gainain dij hom op slöt krigt, dut hai hom op slöt, gainain dij hom weer open krigt: 08Ik heb wait van joen doun en loaten. Mout je ais heuren! Ik heb deur veur joe openzet en gainent dij hom weer dichtkriegen kin. Ie maggen den nait veul hebben om bie te zetten, mor ie hebben joe holden aan mien woord en binnen mie nait ontraauw worden. 09Let mor ais op: wèl bie Soatan zien sinagoge heuren en dij zok oetgeven veur Jeuden - mor dat binnen ze nait: ze laigen! - dij zel ik wel ais even aanpakken. Ik zel der veur zörgen dat ze veur joe deelvalen en dat ze onder t verstand kriegen, dat ik joe laifhad heb. 10 Omdat ie joe aan mien odder holden hebben om deur te zetten, zel ik joe ook vastholden as dommit haile wereld aan taand vuild en ale mensken dij doar wonen, oetperbaaierd worden. 11 t Duurt nait laank meer, den kom ik. Hol vaast wat ie hebben! Loat gainent joe joen erekroon ofpakken.

12 Dij t wint, doar zel ik n zoel van moaken in mien God zien tempel. Ik zel der veur zörgen dat e der nooit weer oetgaait. Ik zel in hom de noam van mien God krazzen en noam van mien God zien stad, t nije Jeruzalem. Dat komt tou hemel oet bie mien God vandoan. Mien aigen nije noam kras ik ter ook in. 13 Dij oren het, mout goud lustern noar wat of de Gaist tegen gemaintes te zeggen het.'

14 Schrief aan engel van gemainte in Laödicea: 'Dit het hai te zeggen, dij Amen hait, de traauwe getuge doar ie van op aan kinnen, t begun van ales wat God moakt het: 15 Ik heb wait van joen doun en loaten. Dat joe dat nait kold let, mor dat ie der ook nait waarm veur lopen. Was ie mor ain van baaident! 16 Omdat ie laauw binnen, nait hait of kold, doarom zel ik joe oetspijen. 17 Ie beweren: ik bin riek, ik heb n bult geld moakt, k heb naargens verlet om. Mor ie hebben haildaal nait in de goaten hou miseroabel en ellèndeg ie der aan tou binnen, hou aarm, blind en noakend. 18 Doarom geef ik joe de road, koop van mie toch gold dat schoond is in t vuur. Doar zel ie riek van worden. En widde klaaier. Den kin ie dij aantrekken en huif ie joe nait te schoamen dat ie der noakend bie lopen. Koop joe zaalf bie mie om op joen ogen te smeren. Den kin ie weer zain. 19 Doar ik van hol, dij wies ik terecht en bestraf ik. Tou, aan gaang! Beter joen levent. 20 Denk ter om: ik stoa veur deur en klop aan. As ain mie roupen heurt en deur open dut, den zel ik bie hom in hoes kommen en wie zellen mitnkander eten goan.

21 Dij t wint, dij zel ik noast mie op troon zetten. Ik heb ja t zulm ook wonnen en zit noast mien Voader op zien troon. 22 Dij oren het, mout goud lustern noar wat of de Gaist tegen gemaintes te zeggen het.'"