Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Openboaren van Johannes 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

Openboaren van Johannes 01


01Openboaren van Jezus Christus. God het hom dij geven om aan lu in zien dainst zain te loaten wat of ter gaauwachteg gebeuren mout. Christus het zien engel stuurd om dat kundeg te moaken aan dij in zien dainst staait: Johannes. 02Dij het dou dij bosschop van God, dat wat Jezus hom deurgaf, weer deurgeven, aal dat e te zain kreeg. 03Gelokkeg dij dizze profetische aanzeggens veurleest. En net zo, wèl ze heuren en zok holden aan wat doar instaait. t Is ja sikkom zo wied! 04Aan zeuven gemaintes in Asia. Ik, Johannes, wèns joe genoa en vree tou in noam van hom dij is, dij was en dij komt, en van de zeuven gaisten dij veur zien troon stoan, 05en van Jezus Christus, getuge doar ie op aan kinnen, eerste van doden dij weer tou leven kwam, boas van wèl of hier op wereld regaaiern. Aan hom dij van ons holdt en dij ons mit zien bloud van zunden ofhulpen het, 06en oet ons zien riek vörmd het, priesters veur zien God en Voader, aan hom eer en macht, veur aiweg en aaid. Amen. 07Wees ter op verdocht: hai komt op wolken en elkenain zel hom zain, ook dij hom doodstoken hebben. Ale stammen van t laand zellen misboar om hom moaken. Joa, zekerwoar! 08"Ik bin alfa en omega," zegt God, de Heer, dij is, dij was en dij komt, dij t aal bestuurt. 09Ik, Johannes, joen bruier, dij krekt as ie in kniep zit en in t keunenkriek woon, en volholden blief in verbondenhaid mit Jezus, ik was op t aailaand Patmos te laande kommen omdat ik Gods bosschop en Jezus zien getugenis verkundegd haar. 10 Op dag van de Heer kwam de Gaist over mie. Ik heurde achter mie haard roupen mit n stem dij klonk as n bezuun: 11 "Wastoe zugst, schrief dat op in n boukrol en stuur dij noar de zeuven gemaintes: noar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laödicea." 12 Ik draaide mie om, om te zain woar of dij stem vandoan kwam dij mie aantoalde. Mit dat ik dat dee, zag ik zeuven golden kandeloars. 13 En middenmaank dij kandeloars zag ik ain dij op Menskenzeun leek. Hai haar n klaid aan, aan vouten tou, mit n golden baand om bòrst. 14 Zien hoar was wit as schoapewol, joa net snij. En zien ogen gluiden, krekt vuur. 15 Zien vouten wazzen net koperbrons dat in ovent glìn moakt is. Zien stem klonk as n machtege wottervaal. 16 In zien rechterhaand haar e zeuven steerns. Tou zien mond oet stook n schaarp sweerd, aan twij kanten slepen. Zien gezicht stroalde zo hèl as zun in mirregstied. 17 Dou k hom zag, vuil ik veur zien vouten deel of k dood was. Mor hai legde zien rechterhaand op mie en zee: "Nait baang wezen! Ik bin t ja, de eerste en de leste, 18 de leventege. Ik heb dood west, mor kiek nou ais: ik leef veur aiweg en aaid. En ik heb sleudels van dood en dodenriek. 19 Schrief doarom op wastoe zain hest, wat nou aan gaang is en wat of hiernoa zien beslag nog kriegen mout. 20 Dit is t mysterie van dij zeuven steerns dijstoe in mien rechterhaand zain hest en van dij zeuven golden kandeloars: dij zeuven steerns, dat binnen de engels van de gemaintes, en dij zeuven kandeloars binnen de zeuven gemaintes zulm.