Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 36


01Dou kwammen femilie-oldsten van t geslacht dat ofstamde van Gilead, zeun van Machir, zeun van Manasse, ain van geslachten dij van Jozef ofstamden, bie Mozes, laaiders en femilie-oldsten van Isrelieten, 02en ze zeden: "De HEER het joe opdroagen, heer, om t laand deur t löt as aarfdail aan Isrelieten tou te wiezen en de HEER het joe opdroagen om t aarfdail van ons bruier Selofchad aan zien dochters te geven. 03Mor as zai nou vraauw worden van ain van n aandere stam van Isrelieten, den gaait heur aarfdail òf van t aarfdail van ons veurzoaten en wordt t touvougd aan t aarfdail van stam doar ze den tou heuren en wordt t ontnomen aan wat ons deur t löt touwezen is. 04As t den n jubeljoar wordt veur Isrelieten, zel heur aarfdail touvougd worden aan t aarfdail van stam doar ze den tou heuren en wordt t onttrokken aan t aarfdail van ons veurgeslacht. " 05Dou stelde Mozes in opdracht van de HEER vaast: "Stam van Jozefs kinder zegt t goud. 06Dit is wat de HEER besteld het wat Selofchad zien dochters aangaait, noamelk ze maggen traauwen mit wèl heur goud tou liekt, as t mor ain is oet n geslacht van heur aigen stam. 07Zo zel der gain aarfdail van Isrelieten van aine stam bie aandere kommen, want elke Isreliet mout zok hechten aan t aarfdail van zien aigen stam. 08Elk wicht dat in ain van stammen van Israël n aarfdail in bezit krigt, mout traauwen mit ain oet n geslacht van heur aigen stam, dat onder Isrelieten elk t aarfdail van zien veurzoaten in bezit krigt. 09n Aarfdail mag nait van aine stam noar aandere overgoan, want onder Isrelieten mout elk zok hechten aan zien aigen aarfdail." 10 Selofchads wichter deden zo as de HEER Mozes besteld haar. 11 Want Machla, Tirsa, Chogla, Milka en Noä, dochters van Selofchad, binnen traauwd mit zeuns van heur ooms. 12 Ze traauwden binnen femilies oet t geslacht van Manasse, zeun van Jozef. En heur aarfdail bleef zo bie stam doar t geslacht van heur voader tou heurde. 13 Dit binnen geboden en rechtsregels dij de HEER deur Mozes oplegd het aan Isrelieten op Vlakte van Moäb, aan Jordaan bie Jericho.