Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 35


01De HEER zee tegen Mozes op Vlakte van Moäb, aan Jordaan bie Jericho: 02"Bestel Isrelieten dat zai van heur aarfdail aan Levieten steden geven om te wonen. Ook t gruinlaand om steden tou mout ie Levieten geven. 03Zai kinnen in dij steden wonen, en t gruinlaand is veur heur vij, veur heur opslag en veur aal heur daaiern. 04t Gruinlaand bie steden dat ie aan Levieten geven mouten, is van stadsmuur òf doezend èl. 05Meet tou t midden van stad oet twijdoezend èl òf noar oostkaant, twijdoezend èl noar zuudkaant, twijdoezend èl noar westkaant en twijdoezend èl noar noordkaant. Dit is t mainschoar bie heur steden. 06Van steden dij ie Levieten geven mouten, binnen der zès n vrijstad. Doar kin ain noar tou vluchten as e n aander doodsloagen het. Doarbie mout ie nog twijenvatteg aandere steden ofstoan. 07In t gehail mout ie dus achtenvatteg steden aan Levieten geven mit t mainschoar der omtou. 08Wat steden aangaait dij je van t bezit van Isrelieten ofstoan, mout je van wèl n haile bult het, veul nemen en van wèl mor n luk beetje het, waaineg. Elk mout noar verholden van t aarfdail dat e krigt n aantal steden aan Levieten geven."

09De HEER zee tegen Mozes: 10 "Zeg tegen Isrelieten: 'As ie over Jordaan trekken noar Kanaän, 11 mout ie joe steden oetzuiken dij n vrijstad veur joe wezen zellen. Doar kin ain noar tou vluchten as e n aander per ongelok doodmoakt het. 12 Dij steden binnen n touvlocht tegen bloudvrekers, dat ain dij n aander doodmoakt het, nait ombrocht wordt eerdat e veur gemainschop terechtstoan het. 13 Van steden dij ie ofstoan, mouten der zès n vrijstad wezen. 14 Drij steden aan aanderkaant Jordaan mout ie ofstoan en drij steden in t laand Kanaän, vrijsteden dus. 15 Dij zès vrijsteden binnen veur Isrelieten, veur vremden en aander lu dij hier touholden, zodat elk dij per ongelok ain doodmoakt het, der noar tou vluchten kin.

16 Mor as ain n aander mit n iesdern veurwaarp haauwen het zodat e sturf, den is t n moordenoar; moordenoar mout zeker doodmoakt worden. 17 As ain n aander mit n vlint in haand sloagen het zodat e sturf, den is t n moordenoar; moordenoar mout zeker doodmoakt worden. 18 Of as ain n aander mit n holten ding in haand haauwen het zodat e sturf, den is t n moordenoar; moordenoar mout zeker doodmoakt worden. 19 Bloudvreker mout zulm moordenoar doodmoaken. Zo gaauw as e hom tegenkomt, kin t. 20 As ain n aander oet hoat n stöt geven het, of mit kwoade opzet wat noar n aander smeten het zodat e sturf, 21 of as ain n aander oet nied mit haand sloagen het zodat e sturf, mout doader zeker doodmoakt worden; t is n moordenoar. Bloudvreker kin moordenoar doodmoaken as e hom treft.

22 Mor as ain n aander per ongelok en nait oet hoat n stöt geven het, of zunder kwoade opzet ain of aander veurwaarp gooid het, 23 of n willekeurege stain dij ain dood doun kin, zunder dat e t zag op n aander valen luit zodat e sturf, en t was nait zien vijand en hai wol hom ook gain kwoad doun, 24 den mout gemainschop rechtspreken tussen moordenoar en bloudvreker volgens dizze rechtsregels: 25 Gemainschop mout doader vrijwoaren, dat bloudvreker nait touslagt. Ze mouten hom weeromgoan loaten noar vrijstad doar e hènvlucht was en doar kin e wonen blieven tot dood van hogepriester dij mit haailege eulie zaalfd is. 26 Mor komt doader over grèns van vrijstad doar e noar tou vlucht was, 27 en bloudvreker vindt hom boeten stadsgrènzen en slagt hom dood, den rust ter op bloudvreker gain schuld. 28 Want doader haar in vrijstad blieven mouten tot dood van hogepriester. Noa dood van hogepriester mag e weeromgoan noar zien aigen kontraain. 29 Dit binnen rechtsbepoalens veur joe en veur ale generoatsies, woar ie ook wonen.

30 Elk dij ain doodsloagen het, stelt men op verkloarens van getugen terecht, mor ain getuge is nait genogt om doodstraf te voltrekken. 31 Veur t levent van n moordenoar dij schuldeg is en doodstraf wacht, mag ie gain lösgeld aannemen, mor dij mout zeker terechtsteld worden. 32 Ie maggen ook gain lösgeld aannemen veur ain dij noar n vrijstad tou vlucht is, dat e nog veur dood van hogepriester weeromkeren kin noar zien kontraain om der te wonen. 33 Zo zel ie t laand doar ie wonen nait ontwijden, want bloud ontwijdt t laand. En as ter bloud vergoten is, kin t laand aans nait weer in t raaine brocht worden, as mit t bloud van degene dij bloud vergoten het. 34 Moak t laand doar ie wonen doarom nait onraain, want ik de HEER woon middenmaank Isrelieten.'"