Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 30


01Mozes zee ales tegen Isrelieten wat de HEER hom verteld haar. 02Mozes zee tegen stamoldsten van Isrelieten: "Dit is t woord dat de HEER sproken het: 03As n man de HEER n gelofte dut of n aid dut op n verplichten dij e aangaait, mag hai zien woord nait breken, mor mout hai ales doun wat e zee. 04Mor as n vraauw n gelofte dut of n verplichten op heur nemt as ze nog as jonk wicht thoes woont 05en heur voader kreeg t wel te heuren welke gelofte of verplichten zai zok oplegd het, mor hai dut t swiegen der tou, den blieven aal heur geloftes en verplichtens van kracht. 06Mor as heur voader heur integen komt as e t te heuren krigt, is gainain van geloftes of verplichtens dij ze zok oplegd het van kracht, en de HEER zel heur t vergeven omdat heur voader heur weerstoan het. 07As ze in tied traauwd is en heur geloftes of ondeurdochte belofte dij ze zok oplegd het, rusten nog op heur, 08en heur man krigt t wel te heuren, mor hai dut t swiegen der tou, den blieven heur geloftes van kracht en heur verplichtens dij ze op zok nomen het, blieven ook van kracht. 09Mor as heur man heur integen kommen is dou e t te heuren kreeg, den het hai gelofte dij op heur rust, of ondeurdochte belofte dij ze zok oplegd het, ongeldeg moakt en de HEER zel heur t vergeven. 10 Wat gelofte van n wedevraauw of van n verstötte vraauw aangaait: ale verplichtens dij zai zok opleggen, blieven van kracht. 11 As n traauwde vraauw n gelofte doan het of n aid dut op n verplichten 12 en heur man krigt t te heuren, mor hai komt heur nait integen, den blieven aal heur geloftes van kracht en elke verplichten dij ze zok oplegd het, blift van kracht. 13 Mor as heur man zoks noadrokkelk ongeldeg moakt op dag dat hai t te heuren krigt, den is gainain van heur touzeggens van kracht, zowel geloftes nait as ook verplichtens nait. Heur man het ze ongeldeg moakt, en de HEER zel heur t vergeven. 14 Elke gelofte en elke verplichten tot vasten, kin heur man bekrachtegen of ongeldeg moaken. 15 Mor as heur man n dag en n naacht laank noadrokkelk tegen heur swigt, den bekrachtegt hai aal heur geloftes en ale verplichtens dij op heur rusten; hai bekrachtegt ze omdat e tegen heur swegen het dou e t te heuren kreeg. 16 Mor moakt hai ze noadrokkelk ongeldeg noadat e t heurd het, den dragt hai verantwoorden." 17 Dit binnen inzettens dij de HEER Mozes opdruig wat betreft man en vraauw, voader en n jonge dochter as dij nog bie hom in hoes woont.