Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 29


01Eerste dag van zeuvende moand zel ook n haailege dag wezen. Ie maggen den gain waark doun, t is n dag van trompetgeschal. 02Den mout ie n brandovver kloarmoaken as n aangenoame geur veur de HEER: ain jonge bol, ain ram en zeuven interrammen, 03en t touheurende meelovver: waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie, drij tienden bie jonge bol, twij tienden bie ram, 04en n tiende bie elk van jonge rammen, 05mit nog n rambok as zundeovver om joe weer in t raaine te brengen 06boven t moandelkse brandovver en t touheurende meelovver en t bestendeg brandovver mit t touheurende meelovver en touheurende wienovvers zo as t veurschrift is, as n aangenoame geur, n vuurovver veur de HEER. 07Ook tiende dag van zeuvende moand mout n haailege dag wezen. Ie mouten joe den ontholden en ie maggen gain waark doun. 08Den mout ie n brandovver brengen as n aangenoame geur veur de HEER: n jonge bol, n ram en zeuven interrammen, apmoal zunder n gebrek, 09mit t touheurende meelovver: waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie, drij tienden bie jonge bol, twij tienden bie ram 10 en n tiende bie elk van zeuven jonge rammen 11 mit nog n rambok as zundeovver om joe weer in t raaine te brengen en t bestendeg brandovver mit t touheurende meelovver en touheurende wienovvers. 12 Ook vieftiende dag van zeuvende moand mout weer n haailege dag wezen. Den mag ie gain waark doun. Vier tou eer van de HEER zeuven doag feest. 13 Breng as brandovver, n vuurovver as n aangenoame geur veur de HEER: dattien jonge bollen, twij rammen en vattien interrammen, apmoal zunder n gebrek, 14 mit t touheurende meelovver: waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie, drij tienden bie elk van dattien jonge bollen, twij tienden bie elk van baaide rammen, 15 en n tiende bie elk van vattien interrammen, 16 mit n rambok as zundeovver om joe weer in t raaine te brengen. Dit is nog boven t bestendeg brandovver en t touheurende meelovver en t touheurende wienovver. 17 Op twijde dag ovver ie twaalf jonge bollen, twij rammen en vattien interrammen, apmoal zunder n gebrek, 18 en t touheurende meelovver mit t touheurende wienovver bie elk van jonge bollen en bie interrammen zo as t veurschrift is, 19 mit nog n rambok as zundeovver om joe weer in t raaine te brengen. Dit nog boven t bestendeg brandovver en t touheurende meelovver en t touheurende wienovver. 20 Op daarde dag ovver ie elf jonge bollen, twij rammen en vattien interrammen, apmoal zunder n gebrek, 21 en t touheurende meelovver mit t touheurende wienovver bie elk van jonge bollen en bie interrammen zo as t veurschrift is, 22 mit nog n rambok as zundeovver om joe weer in t raaine te brengen. Dit nog boven t bestendeg brandovver en t touheurende meelovver en t touheurende wienovver. 23 Op vaaierde dag ovver ie tien jonge bollen, twij rammen en vattien interrammen, apmoal zunder n gebrek, 24 en t touheurende meelovver mit t touheurende wienovver bie elk van jonge bollen en bie interrammen zo as t veurschrift is, 25 mit nog n rambok om joe weer in t raaine te brengen. Dit nog boven t bestendeg brandovver en t touheurende meelovver en t touheurende wienovver. 26 Op viefde dag ovver ie negen jonge bollen, twij rammen en vattien interrammen, apmoal zunder n gebrek, 27 en t touheurende meelovver mit t touheurende wienovver bie elk van jonge bollen en bie interrammen zo as t veurschrift is, 28 mit nog n rambok as zundeovver om joe weer in t raaine te brengen. Dit nog boven t bestendeg brandovver en t touheurende meelovver en t touheurende wienovver. 29 Op zèsde dag ovver ie aacht jonge bollen, twij rammen en vattien interrammen, apmoal zunder n gebrek, 30 en t touheurende meelovver mit t touheurende wienovver bie elk van jonge bollen en bie interrammen zo as t veurschrift is, 31 mit nog n rambok as zundeovver om joe weer in t raaine te brengen. Dit nog boven t bestendeg brandovver en t touheurende meelovver en t touheurende wienovver. 32 Op zeuvende dag ovver ie zeuven jonge bollen, twij rammen en vattien interrammen, apmoal zunder n gebrek, 33 en t touheurende meelovver mit t touheurende wienovver bie elk van jonge bollen en bie interrammen zo as t veurschrift is, 34 mit nog n rambok as zundeovver om joe weer in t raaine te brengen. Dit nog boven t bestendeg brandovver en t touheurende meelovver en t touheurende wienovver. 35 Op aachtste dag mout ie n feestelke soamenkomst hebben, den mag ie gain waark doun. 36 Breng den n brandovver, n vuurovver as n aangenoame geur veur de HEER: n jonge bol, n ram en zeuven interrammen, apmoal zunder n gebrek, 37 en t touheurende meelovver mit t touheurende wienovver bie elk van jonge bollen en bie interrammen zo as t veurschrift is, 38 mit nog n rambok as zundeovver om joe weer in t raaine te brengen. Dit nog boven t bestendeg brandovver en t touheurende meelovver en t touheurende wienovver. 39 Dit mout ie veur de HEER kloarmoaken op hillege doagen as joen brandovver, joen meelovvers, joen wienovvers en joen daankovvers, ofgezain van geloftes en joen vrijwillege goaven.'"