Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 28


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Droag Isrelieten op: 'Ie mouten der om denken dat ie mien ovvergoaven op tied brengen, t eten dat aan mie geven wordt as vuurovver, mie n aangenoame geur.' 03Zeg tegen heur: 'Dit mout t vuurovver wezen dat ie de HEER brengen: twij geve interrammen per dag as t bestendeg brandovver. 04Aine jonge ram mout ie smörgens kloarmoaken en aander in twijdonkern. 05Doar mout n tiende efa waaitenbloum bie as meelovver aanmengd mit n kwaart hin olieveneulie. 06Dat is t bestendeg brandovver dat insteld is op baarg Sinai, as n aangenoame lucht bie t vuurovver veur de HEER. 07Wienovver dij der bie heurt, bestaait oet n kwaart hin veur elke jonge ram. Ie mouten wienovver oetgaiten veur de HEER in t haailegdom. 08Aandere jonge ram mout ie bie duusteroavend kloarmoaken. Net as meelovver smörgens en touheurende wienovver, mout ie t kloarmoaken as n vuurovver mit n aangenoame geur veur de HEER. 09Op sabbatdag mout ie twij geve interrammen kloarmoaken en twij tienden waaitenbloum as n meelovver aanmengd mit olieveneulie en wienovver dij der bie heurt. 10 Dat is t brandovver veur sabbat dat ie op sabbatdag brengen mouten, boven t bestendeg brandovver en touheurende wienovver. 11 Op joen duustermoansfeesten mout ie de HEER as n brandovver brengen: twij jonge bollen, ain ram en zeuven geve interrammen. 12 Mit drij tienden waaitenbloum as meelovver aanmengd mit olieveneulie bie elke jonge bol en twij tienden waaitenbloum as meelovver aanmengd mit olieveneulie bie dij aine ram 13 en aingoal n tiende waaitenbloum bie elke jonge ram, ales bie nkander n vuurovver as n aangenoame lucht veur de HEER. 14 Touheurende wienovver mout bestoan oet n haalve hin wien bie n jonge bol, n daarde hin bie n ram en n kwaart hin bie n jonge ram. Dat is t duustermoanbrandovver dat elke moand van t joar brocht wordt. 15 En der mout nog n rambok as zundeovver kloarmoakt worden veur de HEER, boven t bestendeg brandovver en t touheurende wienovver. 16 Op n vattienden van eerste moand zel t Pesach wezen ter ere van de HEER. 17 Op n vieftienden van dij moand zel t feest wezen. Zeuven doag laank et men den ongerezen brood. 18 Eerste dag is n haailege dag, den mag ie gain waark doun. 19 Den mout ie de HEER n vuurovver brengen, n brandovver dij bestaait oet twij jonge bollen, ain ram en zeuven interrammen, aaltemoal geef. 20 Doar mout je t touheurende meelovver bie kloarmoaken: waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie, drij tienden bie n jonge bol en twij tienden bie ram, 21 en n tiende bie elk van zeuven jonge rammen, 22 mit nog n rambok om joe weer in t raaine te brengen. 23 Ofgezain van t brandovver dat elke mörgen brocht wordt as t bestendeg brandovver, mout ie dit kloarmoaken. 24 Zeuven doag laank mout ie dit elke dag kloarmoaken, meel, vuurovvers, tou n aangenoame geur veur de HEER, boven t bestendeg brandovver en t touheurende wienovver. 25 Op zeuvende dag is weer n haailege dag, den mag ie gain waark doun. 26 Dag van eerste opbrengst, t Wekenfeest, as ie t nije meelovver aan de HEER brengen, zel ook n haailege dag wezen. Den mag ie gain waark doun. 27 Den mout ie n brandovver brengen as n aangenoame geur veur de HEER: twij jonge bollen, ain ram en zeuven interrammen, 28 en t touheurende meelovver: waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie, drij tienden bie elke jonge bol, twij tienden bie dij aine ram, 29 en aalweg n tiende bie elk van zeuven jonge rammen, 30 mit n rambok om joe weer in t raaine te brengen. 31 Dit mout ie kloarmoaken, ofgezain van t bestendeg brandovver en t touheurende meelovver. Net as t touheurende wienovver mout t apmoal geef wezen.