Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 27


01n Keer kwammen dochters van Selofchad der over tou. Selofchad was n zeun van Chefer, zeun van Gilead, zeun van Machir, zeun van Manasse. Wichter haitten Machla, Noä, Chogla, Milka en Tirsa. 02Ze verschenen veur Mozes, priester Eleazar, laaiders en haile gemainschop bie ingang van soamenkomsttènt en zeden: 03"Ons voader is in woestijn sturven, schoon dat e nait bie Korach zien aanhang was dij tegen de HEER in opstand kwam, mor hai is sturven om zien aigen zunde. Hai haar gain zeuns. 04Woarom zol noam van ons voar verswinnen oet geslachten, omreden hai het gain zeun? Geef ons n lap grond in aigendom, net as bruiers van ons voar." 05Mozes legde heur zoak veur aan de HEER. 06De HEER zee tegen Mozes: 07"Wichter van Selofchad hebben t goud veur. Most heur vanzulm ook n stok grond in bezit geven net as bruiers van heur voader. t Aarfdail dat heur voader aans kregen haar, most aan heur overdroagen. 08En most tegen Isrelieten zeggen: 'As ain overlidt en dij het gain zeun, mout ie t bezit overdoun aan zien dochters. 09En as e gain dochter het, mout ie zien bezit aan zien bruiers geven. 10 En as e gain bruiers het, mout ie zien bezit aan bruiers van zien voader geven. 11 En as zien voader gain bruiers het, mout ie zien bezit aan sibste femilie geven, dat dij t krigt. Dit is n rechtsregel veur Isrelieten, zo as de HEER Mozes besteld het.'" 12 De HEER zee tegen Mozes: "Klim op dizze baarg, Abarim, en bezai t laand dat ik Isrelieten geven heb. 13 As t bekeken hest, zelst ook bie dien volk te ruste goan, net as dien bruier Aäron. 14 Omreden in woestijn Sin wastoe ook stiefzinneg dou gemainschop ruier wer. Dou haarstoe mie veur heur ogen haaileg holden mouten. (Dit was t wotter van Meribat bie Kades in woestijn Sin.) 15 Mozes zee tegen de HEER: 16 "HEER, God dij levensoam geft aan aal wat leeft, ie mouten n man aanstellen over gemainschop, 17 dij veur heur aangoan kin en dij heur laaidt, dij heur stuurt en weer op stee brengt, dat gemainschop van de HEER nait wezen zel as schoapen dij gain hedder hebben." 18 De HEER zee tegen Mozes: "Hoal Jozua, zeun van Nun, op, n man doar keroazie in zit, en leg hom dien haand op. 19 Zet hom veur priester Eleazar en veur haile gemainschop en geef hom opdracht doar ze bie binnen. 20 Droag dien aanzain aan hom over, zodat haile gemainschop hom geheurzoamen zel. 21 Bie n beslizzen mout hai veur priester Eleazar stoan goan en dij gaait veur t aangezicht van de HEER te roade bie Urim. As dij t zegt, kinnen Jozua en Isrelieten oettrekken en as dij t zegt, kinnen ze weeromkommen, haile gemainschop." 22 Mozes dee wat de HEER hom besteld haar: hai huil Jozua op, stelde hom veur priester Eleazar en veur haile gemainschop. 23 Hai legde hom haand op en gaf hom opdracht, zo as de HEER sproken haar deur dainst van Mozes.