Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 24


01Bileam zag dat t goud was in ogen van de HEER om Israël te zegen, en hai was nait net as eerdere keren oet op veurlopen, mor hai keek mit t gezicht noar woestijn. 02En Bileam sluig zien ogen op en hai zag Israël, stam bie stam, en gaist van God kwam over hom. 03Dou zee hai zien spreuk op: "Spreuk van Bileam, zeun van Beor,
spreuk van man dij ogen open kreeg.

04Spreuk van dij Gods woorden heurt, dij gezichten van Alderhoogste schaauwt,
dij deelligt mit opengedoane ogen.

05Wat goud binnen dien tènten, Jakob, wat mooi dien woonsteeën, Israël.

06As beekdoalen strekken ze zok oet, as toenen bie revier langs,
as iesbloumkes dij de HEER poot het,
as cederbomen aan t wotter.

07t Wotter lopt Israël over emmers, zien zoad krigt wotter te over,
hoger as Agag komt zien keunenk,
zien keunenkschop is hoog verheven.

08God dij hom tou Egypte oetlaaidde, is hom tou as hoorns van n buvvel.
Vijandege volken vret e op,
heur bonken brekt e in stokken,
hai vlogt heur aan en verbriezelt ze.

09Hai kromt zok as n laiw, gaait liggen as n laiwin,
wèl duurt hom kwoad moaken?
Zegend dij die zegen,
vervlökt dij die vervluiken!"


10 Dou wer Balak glìn op Bileam. Hai schemaaierde mit aarms in lucht en zee tegen Bileam: "Om mien vijanden te vervluiken heb ik joe kommen loaten, en kiek nou ais, ie hebben nou al drij keer n zegen oetsproken. 11 Nou, vot ie, noar hoes tou! Ik heb zegd dat k joe riek belonen zol, mor de HEER het joe der ofholden." 12 Mor Bileam zee tegen Balak: "Heb ik t den nait zegd tegen boden dij ie stuurd hebben: 13 'Al gaf Balak mie zien haile hoes vol zulver en gold, den nog kon ik, hou den ook, nait oet miezulm ingoan tegen t bevel van de HEER. Wat de HEER sprekt, dat zeg ik.' 14 Mor goud, ik goa weerom noar mien volk tou. Kom, ik zel joe waiten loaten wat dit volk joen volk loater aandoun zel." 15 Dou zee e zien spreuk: "Spreuk van Bileam, zeun van Beor,
spreuk van man dij ogen open kreeg.

16 Spreuk van dij Gods woorden heurt dij gezichten van Alderhoogste schaauwt,
dij deelligt mit opengedoane ogen.

17 Ik zai hom, mor nou nait, ik aanschaauw hom, mor nait van schroabie;
n steern gaait op oet Jakob,
n scepter komt op oet Israël,
dij verbriezelt sloapen van Moäb
en kruun van kop van Set zien kroost.

18 Den zel e Edom in bezit nemen en Seïr zel zienent wezen,
zien vijanden.
Israël is machteg en krachteg.

19 Ain oet Jakob zel heersen en dij ontkommen binnen oet stad,
zel e ombrengen."


20 Dou e Amalek zag, zee e spreuk van: "Eerste maank volken is Amalek,
mor t èn is ondergang."


21 Dou e Kenieten zag, zee e spreuk van: "Vaast is joen woonstee
en steveg op rots is joen nust.

22 Toch zelstoe wegvoagd worden, Kaïn, hou laank nog en Assur brengt die gevangen vot."


23 Dou zee e spreuk van: "Wèl blift in leven as God dit aaltemoal dut?

24 Mor van kust van Kittiërs kommen schepen aanzetten. Dij zellen Assur der onder kriegen en Eber onderdrokken,
En ook zai gonnen ten onder."
25 Dou muik Bileam hom raaisveerdeg, ging hèn en keerde weerom noar zien woonstee, en ook Balak ging noar hoes tou.