Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 23


01Bileam zee tegen Balak: "Baauw mie hier zeuven altoaren en moak mie hier zeuven ozzen en zeuven rammen kloar." 02Balak dee wat Bileam zegd haar en hai ovverde mit Bileam n os en n ram op elk altoar. 03Dou zee Bileam tegen Balak: "Goa bie joen brandovver stoan in tied dat ik votgoa. Meschain dat de HEER bie mie komt. Ales wat hai mie zain let, ik zel joe t mitdailen." En hai ging noar n koale högte. 04God kwam bie Bileam. Bileam zee: "Ik heb zeuven altoaren op n rieg zet en op elk altoar n os en n ram ovverd." 05De HEER gaf n spreuk in Bileams mond en zee: "Goa weerom noar Balak tou en zeg t krekt zo." 06Dou e bie hom kwam, ston Balak mit ale laaiders van Moäb nog bie zien brandovver. 07Bileam zee zien spreuk op: "Tou Aram oet huil Balak mie op,
keunenk van Moäb,
tou baargen oet in t oosten:
'Kom, vervluik mie Jakob,
kom, verwèns mie Israël.'

08Wat zel ik vervluiken woar God nait vervlökt?
Wat zel ik verwènsen
woar God nait verwènst?

09Want van kruun van rotsen òf zai ik heur, van heuvels òf wor ik heur gewoar.
Kiek toch ais, n volk dat allain woont
en zok nait rekent onder volken.

10 Wèl telt t stof van Jakob en t getal van dij haile bult Isrelieten?
Loat mien dood wezen as van rechtveerdegen,
loat mien èndje wezen as heurent."


11 Dou zee Balak tegen Bileam: "Wat heb ie mie nou leverd? Om mien vijanden te vervluiken heb ik joe kommen loaten, mor ie zegen ja." 12 Mor hai gaf as antwoord: "Zel ik nait sekuur zeggen wat de HEER mie in mond geft?"

13 Balak zee tegen hom: "Kom mit noar n aander stee tou doar ie heur beter zain kinnen. t Haile volk zai ie doar wel nait, mor toch n stokje der van. Vervluik ze mie van dat stee òf." 14 Dou nam hai hom mit noar t Sofimsveld, noar kruun van Pisga. Hai baauwde doar zeuven altoaren en ovverde n os en n ram op elk altoar. 15 Hai zee tegen Balak: Goa hier bie joen brandovver stoan in tied dat ik doar gunders ofwacht. 16 De HEER kwam bie Bileam en gaf hom n spreuk in mond en zee: Goa weerom noar Balak en zeg t krekt zo. 17 Bileam kwam bie Balak weerom, dij ston nog mit laaiders van Moäb bie zien brandovver en Balak zee tegen hom: Wat het de HEER zegd? 18 Dou zee hai zien spreuk op: "Stoa kloar, Balak, en luster,
heur noar mie, zeun van Sippor.

19 God is gain mensk dat e laigen zol, of n menskenkind dat e beraauw hebben zol.
Zol hai wat zeggen en t nait doun
of zien woord geven en t nait volbrengen?

20 Zai es, ik heb opdracht kregen om te zegen, en as hai zegent, kin ik t nait keren.

21 Men aanschaauwt gain onhaail in Jakob, men zugt gain ramp in Israël.
De HEER, heur God, is mit heur,
t joechaaien klinkt op over heur keunenk.

22 God, dij heur oet Egypte laaidde, is heur tou as hoorns van n buvvel.

23 Gain teuverij tegen Jakob, gain oroakel tegen Israël.
t Is ter nou tied van dat ter tegen Jakob
en Israël zegd wordt wat God dut.24 Kiek, n volk dat as n laiw opstaait en as n laiwin in t èn komt,
dij der nait weer bie liggen gaait
eerdat e n prooi opvreten het
en t bloud dronken het van wat sneuvelde."


25 Balak zee tegen Bileam: "As ie heur beslist nait vervluiken willen, mout ie heur in gain gevaal zegen." 26 Mor Bileam antwoordde Balak: "Heb ik joe nait verteld: 'Aal wat de HEER zegt, mout ik doun?'"

27 Balak zee tegen Bileam: "Kom mit, ik breng joe noar n aander stee. Meschain vindt God t goud dat ie mie heur doarvandoan vervluiken." 28 Balak nam Bileam mit noar kruun van Peor. Doarvandoan kikt men oet over Jesimon. 29 Bileam zee tegen Balak: "Baauw mie hier zeuven altoaren en moak mie hier zeuven ozzen en zeuven rammen kloar." 30 Balak dee wat Bileam zegd haar en hai ovverde n os en n ram op elk altoar.