Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 15


01Dou sprak de HEER tegen Mozes mit te zeggen: 02"Proat mit Isrelieten en zeg heur: 'As ie in t laand kommen dat ik joe as woonstee geven zel, 03en ie brengen van rundvij of van schoapen of ooibokken de HEER n vuurovver, t mag n brandovver wezen of n slachtovver, of n ovver om n gelofte te wijden of as n vrijwillege goave of as n ovver op n hillege dag, om de HEER n aangenoame geur kloar te moaken, 04den mout degene dij zien goave aan de HEER aanbudt, as meelovver der n tiende efa waaitenbloum biedoun, aanmengd mit n kwaart hin eulie 05en n wienovver: n kwaart hin veur elke jonge ram bie t brandovver of t slachtovver. 06Bie n ram mout ie as meelovver twij tiende efa waaitenbloum doun, aanmengd mit n daarde hin eulie 07en n wienovver, n daarde hin wien, as n aangenoame geur veur de HEER. 08As ie n rund kloarmoaken as brandovver of slachtovver, om n gelofte te wijden of as vree-ovver veur de HEER, 09mout ie as meelovver drijtiende efa waaitenbloum bie rund aanbaiden aanmengd mit n haalf hin eulie. 10 En ie mouten der n wienovver biedoun van n haalve hin wien. Dat is n vuurovver, as aangenoame lucht veur de HEER. 11 Zo mout t veur elke rund, veur elke ram, veur n schoaplaam of van boklaam. 12 Veur ale ovvers dij ie brengen, mout ie dit aantal aanholden. 13 Elke geboren Isreliet mout dit zo doun as e n vuurovver brengt as aangenoame geur veur de HEER. 14 En n vremde dij loater vaast of tiedelk bie joe touholdt, mout net zo doun as ie as e n vuurovver aanbudt as aangenoame geur veur de HEER. 15 Wat haile gemainschop aangaait, veur joezulm en veur vremden dij bie joe touholden, geldt zulfde regel, t is n regel veur aaid. n Vremde is veur t aangezicht van de HEER net as ie. 16 Zulfde wet en zulfde regel geldt veur joe en veur vremden dij bie joe touholden.'" 17 De HEER zee ook tegen Mozes: 18 "Zeg tegen Isrelieten: 'As ie in t laand kommen doar ik joe hènbrengen zel, 19 en ie kriegen opbrengst van t laand te eten, den mout ie de HEER n goave brengen. 20 Van joen eerste daig mout ie n wijovver brengen in vörm van n bol, net as ie n wijovver brengen van t dörste koorn. 21 Van geslacht op geslacht zel ie van joen eerste daig n goave aan de HEER brengen. 22 As ie joe mishebben en joe nait aan regels holden dij de HEER aan Mozes zegd het, 23 ales wat de HEER joe opdroagen het deur dainst van Mozes van dag òf aan dat de HEER geboden gaf van geslacht op geslacht, 24 en ook as gounent zok der bie ongelok nait aan holden, zunder dat aal aandern dat waiten, den mout haile gemainschop n jonge bol kloarmoaken veur n brandovver, n aangenoame lucht veur de HEER, mit meelovver en wienovver volgens veurschrift, en n ooibok as zundeovver. 25 Den zel priester haile gemainschop van Isrelieten weer in t raaine brengen en zel heur t vergeven worden, omreden t was nait mit opzet en ze hebben heur ovvergoave veur de HEER brocht as vuurovver en heur zundeovver om heur onopzettelke zunde. 26 t Zel zowel haile gemainschop van Isrelieten vergeven worden as ook vremden dij bie joe touholden, omreden t was veur haile vergoadern n onopzettelke zunde. 27 En as ain persoon bie ongelok n zunde begaait, zel e n interrambok ovvern veur zien zunde. 28 Priester zel degene dij onopzettelk n zunde begoan het, weer in t raaine brengen veur t aangezicht van de HEER en t zel dijgene vergeven worden. 29 Veur geboren Isrelieten en veur vremden dij bie joe touholden, geldt ain wet veur t begoan van n onopzettelke zunde. 30 Mor persoon dij t mit opzet nait goud dut, van aigen volk of van vremden, dij belastert de HEER en dij persoon zel zeker van zien volk ofsneden worden, 31 omreden dij het t woord van de HEER veracht en zok nait aan zien gebod holden. Dij persoon zel wis ofsneden worden, zien ongerechteghaid rust op hom.'" 32 Dou Isrelieten in woestijn touhuilen, trovven ze ain aan dij aan t branholt zuiken was op sabbatdag. 33 Dij hom aantrovven dou hai drok aan gaang was, brochten hom noar Mozes, Aäron en haile gemainschop tou. 34 Ze zetten hom vaast omreden der most nog beslist worden wat ter mit hom doan worden mos. 35 De HEER zee tegen Mozes: "Man zel zeker dood mouten, haile gemainschop mout hom boeten t kaampement doodgooien mit vlinten." 36 Dou brochde haile gemainschop hom boeten t kaampement en gooide hom dood mit vlinten en zo sturf e, net as de HEER Mozes besteld haar. 37 De HEER zee tegen Mozes: 38 "Zeg aan Isrelieten dat ze heur kwasten moaken mouten aan slippen van heur goud; dat zel van geslacht op geslacht, en der mout n sangenkleurd goarentje onder tou dij kwasten oethangen. 39 t Binnen joe gedenkkwasten, doar ie noar kieken mouten en t gebod van de HEER gedenken, en dij volbrengen zunder te figelaaiern op wat t haart begeert of t oog zugt doar je ontraauw van worden. 40 Zo zel ie aal mien geboden gedenken en volbrengen en bin ie haaileg veur joen God. 41 Ik bin de HEER, joen God, dij joe tou t laand Egypte oetlaaid heb om joe tou n God te wezen, ik bin de HEER, joen God."