Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 12


01Mirjam en Aäron pruiten over Mozes, noar aanlaaiden van Ethiopische vraauw dij hai traauwd haar. Hai was inderdoad mit n Ethiopische vraauw traauwd. 02Ze zeden ook: "Het de HEER enkeld mor deur Mozes sproken? Het e ook nait deur ons sproken?" En de HEER heurde t. 03Mor Mozes was zaachtzedeg, meer as welk mensk ook op eerde. 04Onverwachts zee de HEER tegen Mozes, Aäron en Mirjam: "Kom mit joen drijent noar soamenkomsttènt tou." Ze kwammen ale drij. 05De HEER doalde deel in n wolkzoel, ging stoan bie ingang van tènt en raip noam òf van Aäron en Mirjam. Dij kwammen ook. 06Hai zee: "Luster wat ik zeg. As ter n profeet van de HEER maank joe is, moak ik mie aan hom bekend in n verschienen, en ik proat mit hom in n dreum. 07Mor zo nait mit mien knecht Mozes. Hai is vertraauwd mit ales van mien hoes. 08Van mond tot mond proat ik mit hom, in n gezicht en nait deur roadsels, en hai aanschaauwt gestalte van de HEER. Woarom heb ie joe der den nait veur woard om zo over mien knecht Mozes te proaten?" 09Glìnneghaid van de HEER kwam opzetten tegen heur en hai ging vot. 10 Wolk ging bie tènt weg en verdold, Mirjam was trovven deur vreterij in hoed, net snij. Dou Aäron zok omdraaide noar Mirjam en zag dat ze trovven was deur vreterij in hoed, 11 zee e tegen Mozes: "Och Mozes, leg zunde dij wie dwoas begoan hebben toch nait op ons. 12 Loat Mirjam toch nait blieven as n doodgeboren kind doar t vlaais al haalf van vergoan is as t op wereld komt." 13 Mozes raip de HEER om hulp mit te zeggen: "O God, moak heur toch weer beter." 14 De HEER zee tegen Mozes: "As heur voader heur in t gezicht spijd haar, zol ze den nait zeuven doag beschoamd stoan? Loat heur zeuven doag boetensloten worden van t kaampement en den weer opnomen worden." 15 Mirjam wer zeuven doag boetensloten van t kaampement en t volk trok nait wieder tot Mirjam weer opnomen wer. 16 Dou trok t volk op tou Chaserot oet, en zette t kaampement op in woestijn Paran.