Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 08


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg tegen Aäron: 'As t licht op luchter zetst, most zain dat ale zeuven lampen noar veuren tou schienen.'" 03Zo dee Aäron t: hai zette lampen zo op luchter dat t licht noar veuren vuil, zuver zo as de HEER Mozes besteld haar. 04Haile luchter was van vout tot bloumbloaren bovenaan, oet ain stok gold dreven. Noar t model dat de HEER Mozes zain loaten haar, het e luchter moakt. 05De HEER zee tegen Mozes: 06"Neem Levieten apaart van aandere Isrelieten en moak heur raain. 07Most zo mit heur te waark goan om heur raain te moaken: besprenkel heur mit wotter dat vrijmoakt is van zunde, noadat ze n scheermès over t haile liggoam hèn hoald hebben en heur goud wosken hebben. Den binnen ze raain. 08Zai mouten den n bol, n jonkbaist, kriegen mit n meelovver van waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie, en most zulm nog n bol, ook n jonkbaist, as zundeovver kriegen. 09Den most Levieten veur soamenkomsttènt kommen loaten en most haile gemainschop van Isrelieten verzoameln. 10 Most Levieten veur t aangezicht van de HEER brengen en Isrelieten mouten Levieten haand opleggen. 11 Aäron mout heur noamens Isrelieten aan de HEER aanbaiden as wijovver; den binnen zai der om dainst van de HEER te doun. 12 Levieten mouten haand op kop van jonge bollen leggen en doe brengst ain as zunde-ovver en aander as brandovver aan de HEER om t veur Levieten goud te moaken. 13 Zet Levieten veur Aäron en zien zeuns hèn en droag heur as wijovver op aan de HEER. 14 Zo most Levieten ofzundern van aandere Isrelieten; den heuren Levieten mie tou. 15 Astoe heur raain moakt hest en heur opdroagen hest, treden Levieten doarnoa aan om heur waark bie soamenkomsttènt te doun. 16 Want ze binnen geven, ze werden onder Isrelieten aan mie ofstoan. In stee van alen dij as eerste mouderschoot verloaten, eerstgeborenen van ale Isrelieten, heb ik heur kregen. 17 Want ale eerstgeborenen onder Isrelieten, zowel van mensken as van vij, binnen mienent: op dag dat ik eerstgeborenen van Egypte doodmuik, heb ik heur haailegd. 18 Ik heb Levieten kregen in stee van ale eerstgeborenen in Israël. 19 Ik heb Levieten aan Aäron en zien zeuns doan om veur Isrelieten dainst te doun bie soamenkomsttènt en om t veur Isrelieten weer goud te moaken, zodat ter gain staarfte komt onder Isrelieten as ze te dichtbie t haailegdom kommen." 20 Hierop muiken Mozes en haile gemainschop van Isrelieten Levieten dainstboar. Noar ales wat de HEER aangoande Levieten besteld haar, deden Isrelieten mit heur. 21 Levieten muiken zok vrij van zunde en wosken heur goud; Aäron brochde heur as wijovver veur t aangezicht van de HEER en hai muik t veur heur weer goud. Zo muik e heur raain. 22 Noatied kwammen Levieten om heur dainst te doun bie soamenkomsttènt onder touzicht van Aäron en zien zeuns. Ze deden t zo as de HEER Mozes besteld haar wat Levieten aangaait. 23 De HEER zee tegen Mozes: 24 "Dit is wat veur Levieten geldt: wèl vieventwinneg joar of older is, treedt in dainst om zien waark bie soamenkomsttènt te doun. 25 Van fiefteg joar òf aan mout e opholden mit t waark en gain dainst meer doun. 26 Den kin e zien femilie nog wat helpen bie soamenkomsttènt bie toak dij ze verrichten, mor dainst zulm dut e nait meer. Zo most regeln wat Levieten doun mouten."