Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 06


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg tegen Isrelieten: 'As n man of n vraauw n biezundere gelofte dut om zok as nazireeër aan de HEER te wijden, 03mout zokkent van wien en draank ofblieven, wien-edek en verzuurde draank mag e nait drinken, ale vocht van droeven nait, en vrizze of dreuge droeven mag e nait eten. 04Haile tied van zien nazireeërschop mag e nait eten van ales wat van wiendroef komt, nait van pitten of van t vèlje. 05Zo laank nazireeërgelofte geldt, mag der gain sniemès aan zien kop kommen; totdat doagen om binnen dat e aan de HEER wijd is, is e haaileg en let e t hoar op kop laank gruien. 06Haile tied dat e aan de HEER wijd is, mag e nait bie n dode kommen.

07Ook bie dood van voader, moeke, bruier of zuster mag e nait om heur onraain worden, want op zien kop rust t taiken dat e aan zien God wijd is. 08Haile tied dat e nazireeër is, is e haaileg veur de HEER. 09En as ter ain hail onverwachts in zien buurt staarft, zodat zien wijde kop onraain wordt, mout e op dag dat e raain wordt, zien hoar van kop ofsnieden, dat is op zeuvende dag. 10 Op aachtste dag brengt e twij törreldoeven of twij jonge doeven noar priester aan ingang van soamenkomsttènt. 11 Ain mout priester kloarmoaken as zundeovver en aander mout e kloarmoaken veur t brandovver om t veur hom weer goud moaken, omdat e n zunde begoan het in verband mit n liek. Zulfde dag mout e zien kop weer haailegen. 12 Den mout e zok weer net zo'n tied aan de HEER wijden en n jonge interram brengen as schuldovver. Eerdere doagen vervalen, want zien nazireeërschop is onraain worden.

13 Dit is regel veur nazireeër: op dag dat zien nazireeërschop verbie is, brengt men hom noar ingang van soamenkomsttènt. 14 Den mout hai zien goave noar de HEER brengen, n jonge interram zunder gebrek as brandovver, n inter-ooike zunder gebrek as zundeovver en n ram zunder gebrek as daankovver, 15 n körf mit ongerezen waaitenbrood, bòllen mit olieveneulie aanmengd en ongerezen platte kouken, bestreken mit olieveneulie, mit touheurende meelovvers en wienovvers. 16 Priester brengt t veur t aangezicht van de HEER en moakt zundeovver en brandovver kloar. 17 Ram moakt e kloar as vree-ovver veur de HEER mit körf ongerezen brood; en priester moakt zien meelovver en wienovver kloar. 18 Den snidt nazireeër bie ingang van soamenkomsttènt t hoar van zien wijde kop òf, krigt t hoar en dut dat in t vuur onder t vree-ovver. 19 Priester nemt n scholderstok van ram noadat t kookt is, en krigt ain ongerezen bòl oet körf mit ain ongerezen platte kouk en legt dat op handen van nazireeër as dij zien hoar ofsneden het. 20 Dat mout priester bewegen as wijovver veur t aangezicht van de HEER. t Is haaileg, soam mit t bòrststok van wijovver en mit schenkel as goave veur priester bestemd. Noatied mag nazireeër weer wien hebben.

21 Dit binnen veurschriften veur nazireeër dij n gelofte dut wat betreft zien ovvergoave aan de HEER vanwegens zien nazireeërschop. Behaalve wat e nog meer kin, mout e teminnent doun zo as e beloofd het dou e n gelofte dee, volgens veurschriften op t nazireeërschop.'"

22 De HEER zee tegen Mozes:

23 "Zeg tegen Aäron en zien zeuns: 'Zo mout ie Isrelieten zegen; zeg heur:
24 De HEER zegent joe en holdt wacht over joe,
25 de HEER let zien aanschien over joe lichten en is joe genoadeg,
26 de HEER keert zien aangezicht noar joe tou en geft joe vree.'

27 Zai zellen mien noam op Isrelieten leggen en ik zel heur zegen."