Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 05


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg Isrelieten dat ze alen mit vreterij in hoed, mit vochtvluiens en alen dij onraain binnen deur n liek, votsturen. 03Zowel man as vraauw mout je weg sturen, je mouten heur tou t kaampement oetsturen, dat ze t kaampement doar ik midden in woon, nait onraain moaken." 04Zo deden Isrelieten t ook en ze stuurden heur weg tou t kaampement oet. Zo as de HEER tegen Mozes zegd haar, deden Isrelieten t. 05De HEER zee tegen Mozes: 06"Zeg tegen Isrelieten: 'As n man of n vraauw n zunde begaait tegen n aander mensk en zo ontraauw wordt aan de HEER, den is dij persoon schuldeg. 07Den mouten ze heur zunde dij ze begoan hebben, bekennen en t verschuldegde bedrag, vermeerderd mit n viefde, betoalen aan degene dij ze t verschuldegd binnen. 08Mor as ter gain femilie is dij ze t verschuldegde bedrag betoalen kinnen, vaalt t verschuldegde aan de HEER en komt t priester tou, net as rambok dij priester ovvert om schuldege weer in t raaine te brengen. 09Net zo binnen pozzies van haailege goaven van Isrelieten dij ze priester brengen, zienent. 10 Elks haailege goave blift van degene dij t geft, mor geft ain t aan priester, den is dat veur hom.'" 11 De HEER zee tegen Mozes: 12 "Zeg tegen Isrelieten: 'As ain zien vraauw hom ontraauw is mit klongeln, 13 dat n man heur besloapen het en t bleef heur aigen man verburgen en t wordt nait ontdekt dat ze onraain worden is, omdat ter gain getuge tegen heur is en ze wer nait grepen, 14 en n vloag van ofgunst overvaalt hom en hai wantraauwt zien vraauw dij onraain worden is, of n vloag van ofgunst overvaalt hom en hai wantraauwt zien vraauw terwiel dat ze nait onraain worden is, 15 den mout man zien vraauw noar priester brengen en n ovver veur heur mitnemen: n tiende efa gaarstenmeel. Hai mag der gain olieveneulie over gaiten en gain wierook op doun, omreden t is n meelovver vanwegens ofgunst, n meelovver dat ongerechteghaid in herinnern brengt. 16 Priester let vraauw dichterbie kommen en brengt heur veur de HEER. 17 Priester krigt t haaileg wotter in n stainen koem; hai nemt wat van stof dat op tabbernoakelvlouer ligt en dut dat bie t wotter. 18 As priester vraauw veur de HEER brocht het, moakt e heur hoar lös en dut heur t meelovver veur t herinnern in handen, t meelovver vanwegens ofgunst. Zulm het priester t bitter vluikbrengend wotter in handen. 19 Priester let heur hier n aid op doun. Hai zegt tegen heur: 'As ter gain aander as joen aigen man mit joe sloapen het, as ie joe as traauwde vraauw nait onraain moakt hebben deur te klongeln, den dut joe dit bitter, vluikbrengend wotter niks. 20 Mor as ie onraain worden binnen en behaalve joen man het ook n aander joe besloapen, den' 21 - zo dut priester heur hier n vluik-aid op en zegt tegen heur: 'den zel de HEER joe onder joen volk tou n vluik moaken en tou n gezegde bie n aid: hai zel joen schoot invalen loaten en joen lief opdienen loaten. 22 Komt dit bitter vluikbrengend wotter in joen ingewanden, den dient joen lief op en vaalt joen schoot in.' En vraauw zegt: 'Amen, amen.' 23 Den schrift priester dizze vluik op n sedeltje en wist hom oet in t bitter wotter. 24 Hai let vraauw t bitter vluikbrengend wotter drinken; t vluikbrengend wotter komt in heur liggoam en begunt te waarken. 25 Priester krigt heur t meelovver vanwegens ofgunst tou handen oet, hai beweegt t ovver veur t aangezicht van de HEER en legt t op t altoar. 26 Priester krigt n haandvol van t meelovver, verbraandt dat as taiken van t haile ovver op t altoar en den let e vraauw t wotter drinken. 27 As e heur t wotter te drinken geven het, zel t veurvalen dat, as ze onraain worden is en heur man ontraauw west het mit klongeln, den zel t vluikbrengend wotter in heur tou bitterhaid wezen, heur schoot zel invalen en heur lief zel opdienen, en vraauw zel onder heur volk tou n gezegde worden bie n vluik-aid. 28 As vraauw nait onraain worden is, mor ze is raain, den gaait ze vrij oet en kin ze nog kinder kriegen. 29 Dit is t veurschrift veur ofgunst as n traauwde vraauw onraain wordt deur te klongeln, 30 of as n man deur n vloag van ofgunst overvalen wordt en hai wantraauwt zien vraauw. Den mout hai zien vraauw veur de HEER brengen en priester mout t veurschrift op heur toupazen. 31 Man gaait den vrij oet, mor vraauw mout heur schuld droagen.'"