Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Nahum 01    02    03   

Nahum 02


01Volk van Juda, nou mout je ais kieken! Wèl komt doar aan over baargen hèn?
n Bosschopper mit bliede tieden:
t is aal weer goud,
goa mor aan t feestvieren,
geef God ovvers mor dij ie hom touzegd hebben!
Dit ontuug zel ja nooit meer over joe hènlopen,
t is schoon doan mit heur.


02Der komt ain op joe òf, Nineve, dij joe verplettern zel.
Zet manlu mor op wacht op stadsmuren,
kiek mor deeg oet bie weg langs,
moak joe mor kloar om te vechten
zo goud as ie kinnen -
t helpt joe toch niks.

03De HEER staait ja kloar om Jakob en Israël heur glorie weerom te geven.
d'Olde glorie van veurdat ie heur kepotmoakt
en leegstolen, heur droevetoenen vernaild haren.

04Joen vijanden, dij naargens benaauwd veur binnen, störmen op joe òf mit roazend geweld,
mit vuurrooie schilden
en sangen uniförms aan.
Heur iesdern woagens glìnstern as vuur,
heur peerden staaigern.

05Striedwoagens roazen deur joen stroaten hèn, dendern over plaainen,
glìngloeiend as fakkels.
Ze vlaigen ale kanten hèn
as n weerlichtslag.

06Ofsieren worden opkomdaaierd, ze breken heur nek hoast over heur aigen vouten,
zo haard vlaigen ze op muren òf,
störmram wordt kloarzet,

07sluusdeuren worden opengooid, keunenk zien pelaais staait te trillen.

08Keunegin wordt spiernoakend votbrocht ondertied dat heur sloavinnen jammern,
ze kloagen as triesterge doeven,
sloagen zok op bòrst van ellèn.

09As t wotter van n viever dij leeglopt, zo gaait t leger der vandeur
dij Nineve verdedegen mout.
Blief toch stoan! Blief den toch stoan!
Mor gainain kikt meer achterom.

10 "Griep dat zulver! Pak dat gold!" roupen veroveroars.
Aalmoal mooi spul,
alderhand aibels mooi goud,
der komt gain èn aan.

11 Vernailen, verroppen en verpoazen, hoamernde haarten, knikkende knijen,
lamme leden,
liekwidde gezichten.

12 Woar is Nineve bleven, t hool van laiw? Hool doar laiw mit zien jongen in kroop,
doar gainain heur votjoagen duurde?

13 Woar is dij laiw dij ales verropte dat zien jongen mor genog te vreten haren?
Aal dat e in zien klaauwen kreeg,
smoorde hai òf veur zien laiwinnen,
zien hool stopte hai vol mit roofgoud.

14 Denk ter om - zegt de HEER, d'Aalmachtege: Ik krieg die wel!
Ik zel dien hool schoon oetbranden,
dien jongen zellen deur t sweerd vergoan.
Ik zörg der veur dastoe op haile wereld
gain roofgoud meer vinden kinst.
t Roupen en reren van dien ofgezanten
zellen ze naargens meer heuren.