Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Nahum 01    02    03   

Nahum 01


01Dit is God zien bosschop over Nineve. Nahum oet Elkos het dij in n dreum van God kregen en optaikend.
02De HEER is n God dij nait velen kin dat mensken aander goden hebben.
Hai straft gemaine verdrokkers.
Joa, stravven zel de HEER
aal dij kop dwaars zetten.
Hai is hoagels op zien vijanden,
hai zel heur wel kriegen.

03De HEER wordt nait gááuw kwoad, mor as hai kwoad wordt,
baarg joe den mor op, den is t eerns.
As hai komt, den komt ter störm en dunder,
wolken binnen t stof, opjagd deur zien vouten.

04Hai huift zee mor te zeggen om dreug te worden, en vot is aal t wotter.
Hai kin ale revieren opdreugen loaten.
Den kwienen gruinlaand van Basan
en toenen van Karmel,
aal wat ter gruit wordt soor,
Libanon komt omhaals.

05As de HEER der aan komt, stoan baargen te schudden,
heuvels smelten vot,
wereld schokt,
aal dij der op wonen trillen as rusken.

06As hai vergrèld is, wèl kin den in t èn blieven? Wèl is tegen zien grammiedeghaid opwozzen?
Zien kwoadens broest over wereld as n vuurstroom,
baargen vlaigen veur hom aan splinters.

07De HEER is goudgunsteg, n staarke börg in tieden van benaauwdhaid,
veur wèl schoel bie hom zuiken, zörgt hai.

08Mor Nineve veegt hai van stee mit n wottervloud dij over ales hèn gaait.
Zien vijanden let hai verswinnen
in t routduuster van dood.

09Netgliek wat veur kwoad ie tegen de HEER oetstuvaaierd hebben,
ie Assyriërs,
hai moakt ter in ain moal veurgoud n èn aan.

10 Of zitten ze ook zo in toeze as brommelbozzen, of binnen ze zo kletsdeurnat as draank doar ze doen van binnen,
zai worden verteerd as dreug stro deur t vuur.f + t Hebreeuws is hier zo stoer dat gainain krekt wait wat ter staait. f*

11 Want bie joe is ain vot kommen, Nineve, dij kwoad tegen de HEER in t zin het,
n deurtrapt gemaine kerel.

12 Dit zegt de HEER tegen zien volk: Netgliek hou staark en talriek zai ook binnen,
dij Assyriërs - ze goan der aan,
t is doan mit heur!
Aal hou slim ik joe in t lieden brocht heb,
mien volk - ik dou t nait weer.

13 Denk ter om, ik breek Nineve zien juk stokkend dij ze joe op nek legd hebben,
kettens doar ie mit vastbonden binnen moak ik kepot.

14 Keunenk van Assyrië, dit is wat de HEER beschikt het:
kinder dij dien noam droagen,
zellen der nooit meer kommen.
Ik zel dij haile ofgodentroep
in dien tempel vernailen,
van dien graf moak ik n misbult.f + n Poar vertoalers hebben n stoer hebreeuws woordje hier n luk beetje veraanderd en vertoalen "misbult". Wie mainen dat ze geliek hebben.f*