Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Micha 01    02    03    04    05    06    07   

Micha 04


01In doagen dij kommen, zel baarg doar de HEER zien hoes op staait,
vaast stoan as n rots,
hoger wezen as ale aander baargen,
oetsteken boven ale heuvels.
Volken kommen der op tou,

02joa, tjuchten volk kommen der op òf. Ze zeggen: "Kom, loat we optrekken
noar baarg van de HEER,
noar t hoes van God van Jakob,
dat hai ons leert wat zien weg is,
dat wie t pad goan, dij hai ons aanwist."
De HEER geft van Sion oet zien wenken,
t woord van God komt oet Jeruzalem.

03Vonnes wiezen zel hai over veul volken, t plaait beslechten tussen grode noatsies,
hou wied vot of ze ook wonen.
Den zellen ze heur sweerden
omsmeden tou plougiesders,
heur speren tou snuimezzen.
Gain volk zel nog laanger woapens oppakken tegen aander volk,
veur oorlog zellen ze nait meer ofricht worden.


04Elk kin rusteg onder zien droevebos zitten, en onder zien viegeboom,
zunder dat ain hom schrik op hoed jagt -
dat het de HEER van hemelse machten zulm zegd.

05Loat ale volken heur aigen gaang mor goan, elk in vertraauw op zien god:
wie goan ons gaang in vertraauw op de HEER,
ons God, veur aiweg en aaid.

06De HEER zegt: In dij tied breng ik wat nait mitkommen kin, bie nkander,
ik hoal der weer bie, dij oet nkander jagd binnen,
dij ik zo laaiterd heb, roup ik ter weer bie.

07Dij nait mitkommen kinnen - n flink stel loat ik doar van over,
dij oet nkander jagd binnen -
n machteg volk worden ze.
De HEER zel keunenk over heur wezen op baarg Sion,
van dij dag òf aan en veur aaltied.

08En doe, Schoapebaarg, woak wordt ter over die holden.
Doe, Ofel, dochter van Sion,
krigst hoogste macht weerom,
zelst weer keunenk wezen in Jeruzalem.

09Woarom most zo aldernoarst jammern? Hest den gain keunenk meer,
of gain roadsman?
Bist net n vraauw dij n kind krigt,
zo kropst ja in nkander!

10 Joa, Sion, kroep mor in nkander, blief mor roupen
as n vraauw dij n kind krigt!
Want doe most tou stad oet
en touholden op t wiede laand.
Noar Babel zelst goan,
doar zel de HEER die bevrijden,
die redden oet vijand zien macht.

11 Mor nou hebben n bult volken zok tegen die zammeld. Ze roupen: "Loat ze Sion toch deelhoalen!
Wat n feest zol dat wezen!"

12 Mor wat in de HEER omgaait, dat waiten ze nait,
wat hai van plan is,
doar hebben ze gain besef van:
hai zel heur bie nkander schoeven
as koornschoven op dörsdeel.

13 Staark moak ik die as n os, mit iesdern hoorns en bronzen houven,
om dij volken plat te stampen.
Wat ze roofd hebben kinst mie den toupaarten,
heur riekdom ofstoan aan mie,
HEER van haile wereld.

14 Kras die mor in hoed, belegerde börg! n Waal hebben ze om ons toulegd,
ons belegerd,
bestuurder van Israël sloagen ze mit stòk om oren.