Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Maleachi 01    02    03   

Maleachi 03


01Let op! Ik zel mien bode sturen. Hai zel t pad veur mie in odder moaken. Inains zel hai noar tempel toukommen, de HEER doar ie noar op zuik binnen, engel van t verbond noar wèl ie longern. Kiek mor ais wèl of ter aan komt - zegt de HEER van hemelse machten. 02Wèl zel dij dag verduren kinnen? Wèl kin in t èn blieven as hai verschient? Hai is as vuur van n smid, as t loog van n wolwasker. 03Hai zel der bie zitten as ain dij zulver smelt en zuvert. Levi zien zeuns zel hai zuvern en zeven of was t gold en zulver. Den kinnen ze de HEER weer ovvers brengen zo as t heurt. 04Doar zel de HEER blied om wezen, om ovvers van Juda en Jeruzalem. Net as in vrouger doagen, net as eertieds. 05Ik zel noar joe toukommen en rechtspreken. As ain dij van aanpakken wait, zel ik getugen tegen teuvenoars en traauwbrekers, tegen lu dij vaalze aiden ofleggen en mensken dij heur aarbaiders t vèl over oren hoalen, tegen elk dij wedevraauwen en weeskinder min behandelt en boetenlanders nait aan heur recht kommen let. Gainain het ja ontzag veur mie - zegt de HEER van hemelse machten. 06Ik, de HEER, bin nait veraanderd. Mor ie binnen t, noazoaten van Jakob, dij nait van opholden waiten. 07Joen veurolden deden al nait noar mien geboden, en ie doun dat ook aaltied nog nait. Keer weerom noar mie, den zel ik noar joe weerom keren - zegt de HEER van hemelse machten. "Hou zó mout we weerom keren?" vroag ie. 08Mag n mensk God bestelen? Nikstervan! Mor ie bestelen mie wel terdege. En vroag ie ook nog: "Hou zó besteel we joe den?" Deur goaven achter te holden dij ie ofstoan mouten, toch! 09Vervlökt nog aan tou, joe! En toch blift t haile volk mie bestelen. 10 Perbaaier mie mor ais oet - zegt de HEER van hemelse machten. Breng ale tienden mor ais noar mien schathoes tou, zodat ter etendrinken is in mien tempel, en kiek den es of ik sluzen van hemel nait veur joe openzet en t wotter nait roem en rij over joe deelkommen loat. 11 Sprinkhoan zel ik bie joe votjoagen, dat e t wel loaten zel t gemoak op t laand te vernailen. En droevetrös zel nait meer verdreugen in droevetoen - zegt de HEER van hemelse machten. 12 Ale volken zellen zeggen: "Dij hebben mor gelok!" t Laand doar ie wonen, zel ja zegend wezen - zegt de HEER van hemelse machten. 13 Joen proaterij over mie, dut mie zeer aan oren - zegt de HEER. Mor wat vroag ie: "Wat heb we den over joe zegd?" 14 Dít heb ie zegd: "Wat hoalt t oet dat we God dainen, wat smit t op as we ons aan zien geboden holden en in t boutehemd rondlopen veur de HEER van hemelse machten? 15 Dij t haart hoog het, dij het ja net gelok! Dij zok nait keert aan God of gebod, het t ja dik veur wind aan. Dij God oetperbaaiert, zit haile boudel toch mit!" 16 Dát zeden mensken tegen nkander dij ontzag veur de HEER haren. De HEER heurde dat en lusterde der mit aandacht noar. Doar hai zulm mit bie was, werden in n bouk noamen van mensken aantaikend dij ontzag haren veur de HEER, dij zien noam in reken haren. 17 Zai zellen van mie wezen - zegt de HEER van hemelse machten - op dag dij ik ter veur in odder moak. En ik zel hom woaren, zo as ain zien kind woart dij dut wat e zegt. 18 Den zel ie t onderschaaid weer vernemen tussen ain dij rechtveerdeg is, en ain dij zok nait keert aan God of gebod. Tussen ain dij dut wat God zegt, en ain dij dat let. 19 Dij dag zel wis en woar kommen, glìnhait as n ovent. Dij t hoog in kop het en dij zok nait keert aan God of gebod, zel t goan as stoppellaand. Dij dag zel t ofbraand worden - zegt de HEER van hemelse machten. Gain worrel of tak blift ter van heur over. 20 Mor veur joe, dij veur mien noam ontzag hebben, zel zun opgoan, stroalend en wel. Veur gerechteghaid zel e zörgen en dat lu beter worden. En ie zellen veurndag kommen, huppend as kaalver dij noar boeten loaten worden tou staal oet. 21 Den verpoas ie goddelozen. Ze zellen niks aans wezen as wat stof onder joen vouten, op dag dij ik ter veur in odder moakt heb - zegt de HEER van hemelse machten. 22 Hol joe aan t onderricht van Mozes, mien knecht, aan wèl ik op Horeb wetten en regels doan heb veur hail Israël. 23 Veur en aleer dij dag van de HEER komt, groot en geweldeg, stuur ik joe profeet Elia. 24 Hai zel der veur zörgen dat olders t weer goudmoaken mit heur kinder, en kinder t weer goudmoaken mit heur olders. Den huif ik nait te kommen en t laand verrinnewaaiern.