Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Maleachi 01    02    03   

Maleachi 02


01Doarom dizze bosschop veur joe, priesters. 02As ie nait lustern willen en eerbied veur mien noam joe nait aan t haart gaait - zegt de HEER van hemelse machten - vervluiken zel ik joe den. Joa, ik vervluik ales doar ie mit zegend binnen. Ik zel joe wis vervluiken. t Kin joe ja toch niks schelen!

03Ik zel joen noazoaten trevven. Mis van ovverdaaiern smiet ik joe liek in t gezicht. In t lest kom ie alderdeegs zulm op misbult te laande! 04Heb ter wait van dat ik dit rezelvaaierd heb om mien verbond mit Levi - zegt de HEER van hemelse machten. 05Ik verzee Levi t levent en vree, en dij heb ik hom geven. Van Levi verwachtte ik ontzag. En hai haar mie hoog. Veur mien noam haar e n haaileg ontzag. 06Ales wat hai leerde was woar en niks dat verkeerd was, kwam hom over lippen. Hai was rechtschoapen en leefde mit mie in vree. Mennegain het e van t kwoad ofholden. 07Joazeker, priesters mouten mit heur lippen op kennes pazen, en oet heur mond verwachten mensken woarhaid. t Binnen ja bodes van de HEER van hemelse machten. 08Mor ie binnen ofsloagen van t pad dat ik joe wees. n Haile bult lu binnen stroekeld om wat ie heur leerden. Ie hebben mien verbond mit Levi verbroken - zegt de HEER van hemelse machten. 09Doarom zel ik ter veur zörgen dat t haile volk joe niks in reken het en op joe deelkikt. t Pad dat ik joe wies, volg ie ja nait. En t onderricht vin ie mor niks!

10 Heb wie nait altmoal ain voader? Is t nait ain God dij ons moakt het? Woarom pakken wie nkander den zo bie t bain? Woarom schandaaier we t verbond dat mit ons veurolden sloten wer? 11 Juda het nait traauw west. In Israël en Jeruzalem het men zok aldernoarst misdroagen. Juda het ontwijd wat de HEER haaileg is, joa, wat hai geern lieden mag. Traauwd is Juda mit n vraauw dij n vremde god vereert. 12 Loat de HEER elk dij ain beschaarmt dij zukswat dut, tou t volk van Jakob oetsteuten. Joa, elk dij t veur zo ain opnemt of dij veur hom ovvert bie de HEER van hemelse machten. 13 Ie doun ook nog wat aans: haite troanen stört ie op t altoar van de HEER. Ie jammern en jeuzeln omdat ter nait noar ovvers omzain wordt, dat ze nait oet joen handen aanveerd worden. 14 En nog vroag ie joe òf: Woarom toch? Omdat ie dij vraauw, joen wichtje van vrouger, nait traauw bleven binnen. Dij aigenste vraauw doar ie in joen jonge joaren n verbond mit aangoan binnen, en doar de HEER getuge van west het. 15 Gainain mit ook nog mor n luk beetje verstand zol zukswat doun. Wat zol e aans willen as noazoaten van God te kriegen? Paas toch op veur joen levent en wees joen vraauw nait ontraauw! 16 Want de HEER, Israëls God, zegt dat hai der n ofgries van het as n vraauw votstuurd wordt. Wèl zukswat dut, trekt zo t rekent n klaid van ongerechteghaid aan - zegt de HEER van hemelse machten. Paas toch op veur joen levent en wees nait ontraauw.f + Vers 15 en 16 kinnen ook zó overzet worden (zo as Willibrordvertoalen doan het en La Sainte Bible traduite en Français sous la direction de l' École Biblique de Jerusalem):fp fv 15fv* Het hai nait ain enkeld wezen moakt, mit vlaais en oam? En wat wil hai aans as kinder van God? Paas goud op veur joen levent en blieft traauw aan t wichtje van vrouger.fp fv 16fv* Mor as n man zien vraauw votstuurt, omdat hai der zat van is - zegt de HEER, Israëls God - heb ik doar n dikke hekel aan. Hai trekt ja n klaid aan over zien onrecht - zegt de HEER van hemelse machten. Paas goud op veur joen levent en blieft traauw."f*

17 Joen geproat, doar wordt de HEER muid van. En den vroag ie nog: "Woar het hai last van?" Mit joen zeggen: "Elk dij kwoad dut, staait bie de HEER in n goud bladje. Zokse lu mag hai wel." Of mit joen gevroag: "Woar is dij God van gerechteghaid nou?"