Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Maleachi 01    02    03   

Maleachi 01


01Oroakel. Het woord van de HEER aan Israël, kundeg moakt deur Maleachi. 02Ik hol van joe - zegt de HEER. Toch zeg ie: "Woar kin we dat den aan zain?" Was Esau Jakob zien bruier den nait? - zegt de HEER. Jakob mog ik geern lieden, 03mor aan Esau haar ik n dikke hekel. n Wildernis muik ik van zien baarglaand, en Edom zien kontrainen doar e boas over is, aan jakhaalzen van woestijn heb ik dij overgeven. 04Edom kin wel zeggen: "Ze hebben ons der n puunbult van moakt, mor wie baauwen t spul wel weer op," mor den zegt de HEER van hemelse machten: Ze kinnen baauwen zo veul as ze willen, ik zel t gelieke haard weer ofbreken. "Goddeloos laand" zellen ze van heur zeggen, en ook nog: "Dat volk, doar of God veur altied en aaid vergrèld op is". 05Mit aigen ogen zel ie t zain en zeggen: "De HEER bewist zien macht in Israël!" 06Zeun het eerbied veur zien voader, knecht het ontzag veur boas. As ik joen voader bin, woar is den joen eerbied veur mie? As ik joen boas bin - zegt de HEER van hemelse machten - woar is den joen ontzag veur mie? Ie, priesters, hebben mien noam niks in reken, en ie duren nog te vroagen: "Hou zó, joen noam niks in reken?" 07Ie ovvern min eten op mien altoar en zeggen den: "Hou zó heb we joe min behandeld?" Deur dat ie beweren dat t bie mien altoar nait zo naauw stekt! 08As ie mit n blind daaier veur t ovver aankommen, zeg ie: "Wat moakt dat nou oet?" As ie mit n hinkelpoot of n zaik daaier kommen, zeg ie ook: "Wat geft dat nou?" Perbaaier t mor ais bie landvoogd! Zol hom t goud tou wezen? Zol e t nog wel goud mit joe mainen blieven? - zegt de HEER van hemelse machten. 09Zo zel ie Gods gunst wel winnen! Zo zel hai t wel goud mit ons mainen! Dat denk ie zeker! As ie zó doun, zol Hái t nou den goud mit ons mainen? 10 t Zol beter wezen as ain van joe deuren van tempel op slöt doun zol en as ie t vuur op mien altoar nait laanger aansteken zollen. Dat het ja toch altmoal gain nut. Ie kinnen mie niks meer schelen, zegt de HEER van hemelse machten. En ovvers doar ie mit aankommen, doar geef ik niks om. 11 Tot doar zun opgaait en tot doar e ondergaait, wordt mien noam hoog holden deur ale volken. Overaal branden ze wierook veur mie en brengen ze ovvers dij goud en geef binnen. Mien noam wordt deur ale volken hoog holden, zegt de HEER van hemelse machten. 12 Mor wat dou ie? Ie moaken hom min. Ie zeggen dat mien altoar wel onraain moakt worden kin. Ie denken dat ie der wel minderweerdeg eten hènbrengen kinnen. 13 Ie hoalen joen neus op veur dainst aan mien altoar - zegt de HEER van hemelse machten - ie zeggen: "Dat kost ons altmoal veul te veul muite." Ie brengen mie daaiern dij stolen binnen, hinkelpoten en zaike daaiern - zegt de HEER. Dat is, doar ie mit aankommen as n ovver veur mie. Mout ik doar sums blied mit wezen? 14 n Minne japperd is t, dij de HEER n geve ram van zien koppel verzegt, mor hom n baist ovvert doar wat aan scheelt! Bin ik gain groot keunenk? - zegt de HEER van hemelse machten. Hebben ale volken gain groot ontzag veur mien noam?