Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Joël 01    02    03    04   

Joël 03


01Doarnoa zel t zó tougoan: Ik zel mien gaist oetgaiten over aal wat leeft.
Joen zeuns en joen dochters zellen profetaaiern,
ol mensken zellen dreumen kriegen
en jonkvolk zugt viziounen.

02Alderdeegs over sloaven en sloavinnen zel ik in dij doagen mien gaist oetgaiten.


03Taikens zel ik doun aan hemel en op eerde: bloud en vuur en zoelen van rook.

04Zun veraandert in duusternis en moan in bloud -
den komt dag van de HEER,
groot en geweldeg.

05Elk dij de HEER zien noam aanropt, zel ontkommen. Wieken kin e noar Sion, in Jeruzalem,
de HEER het joe dat touzegd en beloofd.
Red wordt, elk dij hai ropt.