Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Joël 01    02    03    04   

Joël 02


01Bloas ramshoorn op Sion, sloag alaarm op mien haailege baarg;
loat ale inwoners van t laand van benaauwdens op bainen trillen:
dag van de HEER komt ter aan! Stoef bie is e!


02n Donkere dag, routduuster, n dag mit draaigende, graauwe wolken.
As t rodoagen over baargen,
komt n volk dichterbie, groot en staark,
zo as ter nooit ain west het ale tieden deur
en der nooit weer ain kommen zel,
zo laank as mensken leven.

03Van veuren vretend vuur, van achtern verterende vlam.
Veur heur ligt t laand as n hof van Eden,
n koale wildernis blift over achter heur -
der is gain ontlopen aan,
veur niks en naimand nait.

04Peerden lieken t wel, joa, striedpeerden, zo stoeven ze der over.

05Op t rabbeln van striedwoagens, zo heurt t net as ze over baargen roazen,
op t kniddern van stro in t vuur,
op t geluud van n reusachteg volk,
dat zok kloarmoakt veur t gevecht.

06As mensken t zain, krimpen ze in nkander, altmoal spierwit om kaam.

07Zo kommen ze aanstoeven, veur gain mensk benaauwd,
as soldoaten bestörmen ze muren.
Elk komt ter liek op aan,
wil nait van wieken waiten.

08Ain drokt aander nait opzied, elk blift op zien stee.
As ter al gounent bie omkommen,
zai verbreken t verband nait.

09Ze bestörmen stad, klimmen over muren hèn,
goan mit geweld in hoezen,
as daiven kroepen ze deur vènsters.

10 As mensken t zain, schudt eerde en trilt hemel;
zun en moan worden duuster,
steerns doun t licht oet.

11 Want t is de HEER - hai let zien stem heuren
mit dunder en geweld veur zien leger oet,
zien kriegsmacht is kolesoal,
wat hai zegt wordt doan -
men staait ter versteld van.
Joa, dag van de HEER is groot,
dik ontzag hebben mensken der veur,
wèl kin dij dag verduren?
12 Doarom - zegt de HEER - kom nou bie mie weerom, mit hail joen haart, mit vasten, troanen en raauwen. 13 Scheur joen klááier nait, mor joen háárt! Kom bie de HEER, joen God, weerom. Hai is ja genoadeg en vol laifde. Hai staait altied kloar veur vergeven. 14 t Kin wezen dat hai zien vonnes intrekt en der spiet van krigt. Meschain het hai toch nog wat om joe te zegen! Den kin ie weer ovvers brengen van waait en wien aan de HEER, joen God.
15 Bloas ramshoorn op Sion, kundeg n vastentied òf,
roup mensken op tou n plechteghaid.

16 Breng t volk bie nkander, loat Israël zok zuvern.
Breng ze bie nkander, altmoal, ol mensken,
kinder, ook lutje potjes dij nog aan bòrst binnen.
Loat alderdeegs brudeman van bèr òf kommen,
en t bruudje oet heur sloapvertrek.

17 Priesters, knechten van de HEER, ie mouten beden en smeken in tempel,
tussen veurhof en altoar:
"Och HEER, spoar joen volk, joen aigendom,
lever t nait oet aan t schelden en schimpen van aander volken.
Woarom zollen dij spotten maggen:
'Woar blift heur God nou?'"
18 Den zel de HEER t veur zien laand opnemen en omdenken hebben mit zien volk. 19 De HEER geft zien volk dit antwoord: Ik zel joe weer roem en rij veurzain van koorn, wien en eulie. Ik zel joe nait laanger oetsliepen loaten deur aander volken. 20 Ik zel joe ofhelpen van vijand oet t noorden. Ik zel hom bie joe vandoan joagen noar n dreug en onbegoanboar laand. Ik zel hom oetnkander bìnzeln noar t oosten en noar t westen en in zee zel ik hom drieven. En n staank dat ter van kommen zel! n Bedurven lucht komt ter òf van wèl zokke machtege doaden dee.
21 Wees nait baang meer, baauwlaand, joechaai en wees blied!
De HEER dut machtege doaden!

22 Wees nait baang meer, daaiern in t wild! In woestijn wordt ales weer gruin,
bomen boegen onder vruchten,
viegeboom en wiendroef geven roem en rij.

23 En ie, kinder van Sion, wees blied, joechaai oet volle bòrst om de HEER, joen God!
Regen geft hai, dat ie der lekker vris bie worden,
wotter let hai over joe deelkommen in overvloud,
vrouge regen en loate regen, elk op zien tied.

24 Dörsdeel ligt weer vol koorn, paarskoep lopt over van wien en eulie.
25 Ik zel joen schoa vergouden: aal dij sprinkhoanen, swaarm noa swaarm, mien grode leger, dij joen gemoak van joaren opvreten hebben. 26 Ie zellen weer zat te eten hebben, joa, meer as genogt, en noam van de HEER, joen God, zel ie groot moaken. Ik heb t ja wonderwel mit joe regeld. En nooit meer zellen ze mien volk oneer aandoun. 27 Den zel ie erkennen dat ik middenmaank Israël mien woonstee heb. Dat ik, de HEER, joen God bin en aans gainain. En nooit meer zellen ze mien volk oneer aandoun.