Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Joël 01    02    03    04   

Joël 01


01Dit is t woord dat de HEER richtte tou Joël, Petuël zien zeun.
02Heur noar wat ik zeg, ie oldsten, ie altmoal, inwoners van t laand, dou joen oren open!
Heb ie zoks ooit eerder mitmoakt,
of joen veurolden, meschain?

03Vertel t aan joen kinder, loat joen kinder t weer aan heurent vertellen,
aine generoatsie aan aander.

04Wat aine sprinkhoan stoan luit, het aander ofknoagd, wat twijde oversluig, het daarde ofmaaid,
en wat overbleef noa daarde, het vaaierde koalvreten.

05Wakker worden, ol zoeperds, en reer, jammer t oet, ie wiendrinkers,
om wien dat joe ofnaast is.

06n Volk, staark en nait te tellen, doar is mien laand deur overvalen,
mit tanden as van n laiw,
mit koaken zo grofdoadeg as van n laiwin.

07Dooie takken het e moakt van mien droevebos en branholt van mien viegeboom,
koal en noakend binnen ze, ondersteboven trokken,
wit en soor binnen toeken.

08Joa, treur mor - net as n jong bruudje, haildaal in t swaart,
in raauw om man van heur jonge joaren.

09Woar is nog waait en wien veur ovvers in t hoes van de HEER?
In treur zitten priesters, zien knechten.

10 t Laand ligt ter versloagen bie, dreuge grond is bedrokt,
want t koorn is vernaild,
wien verdreugd, eulie vot.

11 Boeren, loat joen mismoudeghaid mor zain, wienboeren, jammer t mor oet,
om joen waait en joen gaarst,
om gemoak van t laand:
niks is t worden.

12 Droevebos is verdreugd, en soor is viegeboom;
grenoatboom, doadelpaalm en appelboom,
joa, ale bomen binnen verdreugd.
Verdreugd is alderdeegs wil van mensken.

13 Priesters, dou swaart raauwgoud aan, roup t mor oet, dij t altoar bedainen,
kloag haile naacht mor deur, knechten van mien God,
want ovvers van waait en wien kwammen God zien hoes nait in.

14 Kundeg n vastentied òf en schrief n plechteghaid oet,
roup oldsten bie nkander
en inwoners van t laand,
in t hoes van de HEER, joen God,
en reer t oet veur de HEER!

15 O, o, dij iezelke dag! Stoef bie is e, dij dag van de HEER,
dij dag van wonder en geweld,
dij komt van de Geweldege!

16 Zag we mit aigen ogen t etendrinken al nait vernailen? Is t blied gezang al nait verswonnen oet t hoes van ons God?

17 Onder dreuge kloeten ligt t zoad - veur niks, opslagploatsen binnen verrinnewaaierd,
schuren en goulen vernaild:
t koorn is vot.

18 Heur, hou of t vij brolt: baisten swaarven mor om,
gain gras te vinden.
Ook schoapen en aander klaain goud
hebben der onder te lieden.

19 Joe, HEER, roup ik aan: t gruinvouer is deur vuur verteerd,
vlammen hebben bomen op t laand verschruid.

20 Daaiern in t wild roupen alderdeegs om joe, nou ale wotterlopen opdreugd binnen,
t leste gruin in t vuur verteerd is.