Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Handelingen van apostels 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28   

Handelingen van apostels 12


01Om dizze tied luit keunenk Herodes n stokkewat lu van gemainte oppakken en tamtaaiern. 02Jakobus, Johannes zien bruier, luit e mit t sweerd ombrengen. 03Dou e zag dat Jeuden dit wel aanston, ging e wieder en luit ook Petrus oppakken. t Was net in doagen van t feest van Broden-zunder-gèst. 04Dou e hom grepen haar, zette hai hom in t gevang. Vaaier koppels van elks vaaier soldoaten mozzen op hom pazen. Hai haar in t zin om hom noa Pesachfeest in t openboar te berechten. 05Zo wer Petrus in gevangenis bewoakt. Mor in gemainte wer aalaan veur hom tou God beden. 06Net in naacht veurdat Herodes hom veur t verheur nemen wol, lag Petrus aan twij kettens tussen twij soldoaten in te sloapen. Boeten veur deur van t gevang stonden ook nog n poar man op wacht. 07Dou kwam der inains n engel van de Heer bie hom stoan en der stroalde licht in zien cel. Hai stötte Petrus wakker en zee: "Kom gaauw in t èn!" Doalek vuilen kettens hom van handen òf. 08"Dou dien raim om en sandoalen aan," zee engel tegen hom. Dat dee e. Engel zee: "Dou dien bovenklaid om en kom achter mie aan." 09Petrus ging mit hom noar boeten tou, mor t drong nait tou hom deur dat t eerns was wat of engel dee. Hai dochde dat e dreumde. 10 Ze gingen eerste en twijde wachtpost verbie en kwammen bie iesdern poort doar ze deur in stad kommen konden. Dij ging vanzulm veur heur open. Ze gingen noar boeten tou en laipen ain stroat deur. Votdoalek luit engel hom allain. 11 Petrus kwam tou zokzulm en zee: "Nou wait ik zeker dat de Heer zien engel stuurd het om mie oet Herodes zien macht te verlözzen. Zo wol e mie t aal bespoaren doar of t Jeudse volk op zit te vlazzen." 12 Dou e dat goud deurkreeg, ging e noar Maria heur hoes tou. Maria was moeke van Johannes, dij ook Marcus nuimd wordt. Doar wazzen hail wat mensken bie nkander kommen. Ze wazzen aan t beden. 13 Dou e op boetendeur klopt haar, kwam maaid, Rooske haitte ze, om deur open te doun. 14 Dou ze aan zien stem heurde dat t Petrus was, vergat ze van bliedschop deur open te doun. Ze runde in hoes om te vertellen dat Petrus veur deur ston. 15 "Bist nait wies!" zeden ze tegen heur. Mor zai huil vol: "t Is zo!" "Den is t zien bewoarengel," zeden ze. 16 En Petrus mor aal kloppen! Dou deden ze deur open en zagen hom. Ze stonden versteld. 17 Hai bedudde heur mit haand, ze zollen stil wezen. Dou vertelde hai hou of de Heer hom tou gevangenis oethoald haar. "Breng Jakobus en aander bruiers doarvan op hoogte," zee e. Dou ging e vot, woaraarns aans hèn. 18 Dou t dag worden was ... grode konsternoatsie onder soldoaten: "Wat zol der toch mit Petrus gebeurd wezen?" 19 Herodes luit noar hom zuiken. Mor dou hai hom nait vinden kon, luit e wachtposten verheuren en terechtstellen. Hai ging van Judea noar Caesarea en bleef doar. 20 Nou was e vergrèld op bevolken van Tyrus en Sidon. Mor zai kwammen as ain man bie hom. Dou ze zien koamerheer, Blastus, omproat haren, luiten zai vroag overbrengen of t nait inschikt worden kon. Heur kontrainen wazzen ja veur t etendrinken aanwezen op keunenk zienent. 21 Op n ofsproken dag ging Herodes in stoatsieklaaier op zien troon zitten en huil n tousproak veur heur. 22 t Volk raip hom tou: "Dat is n god dij doar sprekt en nait n mensk!" 23 Votdoalek sluig n engel van de Heer hom as straf dat e eer nait aan God geven haar. Deur wurms wer e aanvreten en zo kwam e aan zien èn. 24 God zien woord kwam aan grui en zette deur. 25 Dou ze heur bosschop in Jeruzalem doan haren, gingen Barnabas en Saulus weerom. Ze nammen Johannes, dij ook wel Marcus nuimd wer, mit.