Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Handelingen van apostels 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28   

Handelingen van apostels 06


01In dij tied wer t getal leerlingen aal groder. Dou kreeg je dit, dat dij Grieks spraken, begunden te mòtjen tegen dij Hebreeuws pruiten, omreden heur wedevraauwen werden bie doagelkse verzörgen oversloagen. 02De twaalm raipen ale leerlingen bie nkander. "t Gaait nait aan," zeden ze, "dat wie t verkundegen van God zien woord verwoarlozen om veur t etendrinken zörgen te mouten. 03Kiek es oet, bruiers, noar zeuven manlu maank joe dij goud bekendstoan. Dij van Gaist zoveul wieshaid kregen hebben dat wie ze veur dizze dainst aanstellen kinnen. 04Den kin wie ons haildaal bemuien mit t beden en verkundegen van t woord." 05Aalmoal vonden ze dit n goud veurstel. Ze kozen Stefanus, n man dij van hillege Gaist veul geleuf kregen haar, Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs oet Antiochië, ain dij t geleuf van Jeuden aannomen haar. 06Dizzent stelden ze veur aan apostels. Dij legden heur handen op, noadat ze beden haren. 07God zien woord wer aal meer bekend en t getal leerlingen in Jeruzalem wer aal groder. Ook n haile bult priesters ging over tou geleuf. 08Dij Stefanus nou, begenoadegd mit veul kracht, dee grode wonders en taikens maank t volk. 09Paardie lu dij bie sinagoge van Libertijnen, Cyreniërs en Alexandrijnen heurden en van Jeuden oet Cilicië en Asia, begunden mit Stefanus te kifken. 10 Mor zai konden nait op tegen wieshaid en Gaist doar of hai mit spreken dee. 11 Dou stuupten ze manlu in, ze zollen zeggen: "Hai haar lasterlieke toal over Mozes en alderdeegs over God. Wie hebben t zulm heurd!" 12 Ze steukelden t volk op en ook oldsten en schriftgeleerden. Ze kwammen op hom ofzetten, pakten hom op en brochten hom veur t Sanhedrin. 13 Doar luiten ze vaalze getugen kommen dij beweerden: "Dij kerel holdt nait op lasterlieke dingen te zeggen van dizze haailege tempel en van wet. 14 Wie hebben hom zeggen heurd: 'Dij Jezus oet Nazaret zel dizze tempel ofbreken en gebruken veraandern dij Mozes ons overleverd het.'" 15 Ale leden van t Sanhedrin zagen dou ze stief noar hom keken, dat zien gezicht net leek op dat van n engel.