Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Habakuk 01    02    03   

Habakuk 01


01Dit is God zien bosschop dij profeet Habakuk kregen het in n dreum.


02HEER, hou laank roup ik al nait om hulp, mor ie lustern nait.
Ik roup en reer van moord en doodslag,
mor ie doun niks.

03Woarom mout ik aal dij gemaineghaid aanzain en ie zain niks?
Ik heb aans niks veur ogen as kwoad en geweld,
overaal om mie tou roezie en hikhakkerij.

04Joen wet let heur kold, stainkold, naargens is nog recht,
minne lu zitten achter goien heer,
t recht is zo lek as n teems.

05Kiek mor goud wat of ter bie volken om joe tou gebeurt, doar zel ie glad versteld van stoan,
t zel der bie joe roar om weg goan,
oren zellen joe der van toeten.

06Ik stuur joe Babyloniërs op dak, dat grammiedege en roege volk,
dat haile wereld ofstruunt
om andermans laand, steden, dörpen en hoezen.

07Mensken binnen doodsbenaauwd veur heur, ze doun krekt wat heur in kop komt,
netgliek wèl of wat, t zel heurent wezen.

08Heur peerden binnen gaauwer as tiegers, filaainer as wolven dij bie oavend op roof oet goan.
Heur peervolk staait op sprang,
komt ter van vèrren aanvlaigen as gieren op t oas.

09Heur leger het aans niks in t zin as moord en doodslag, zai joagen mensken doodschrik op hoed,
drieven gevangenen bie nkander as muggen zoveul.

10 Keunenks hebben ze de gugel mit, hoge heren scheren ze de gek aan,
ze geven gain spier om n verstaarkte stad:
ze moaken n schaans en nemen stad in.

11 Wieder gaait t weer, as n vlaigende störm, stad verbie.
Heur kracht vertraauwen ze op, dat is heur god.

12 HEER, ie hebben toch altied ons God west? Mien haailege God, ie goan toch nait dood?
Ie hebben dij Babyloniërs toch bloots hierheer hoald
om ons op t rechte pad te zetten?
O HEER, ons rots, ie hebben heur toch allain mor stuurd
omdat wie nait om liek wollen?

13 Mor hou kin ie den aanzain, dat ze ons aal dizze ellèn aandoun?
Dat kin ie toch nooit over joen kaant goan loaten?
Woarom loat ie mensken geworden,
dij zo deurhèn vaals en gemain binnen?
Woarom zeg ie niks as zai lu opsloeten,
dij altied nog beter binnen as zaizulm?

14 Hou kin ie touloaten dat ze mensken behandeln as vis of gernoat, dij elk mor veur t vangen het?

15 Dij lu van Babel vangen ja ale volken net as viskerlu vis aan hoak sloagen,
ze hoalen heur bie nkander mit n sleepnet,
ze vangen heur mit n foek.
En den groot feest mit meziek en daanzen,

16 ze ovvern aan heur netten en foeken, want dij zörgen der ja veur,
dat ze vet in schuddel hebben.

17 Zellen ze heur netten hailtied mor leegschudden? Kinnen ze aalweg mor aander volken vermoorden
zunder meedlie?